attitude's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

"เป้ - เอกกฤษ" หนุ่มสถาปัตย์ฯ ขี้อาย หุ่นล่ำ... น่ากอด

"เป้ - เอกกฤษ" หนุ่มสถาปัตย์ฯ ขี้อาย หุ่นล่ำ... น่ากอด
PERFECTIONIST INNER
"เป้ - เอกกฤษ สุวรรณวงษ์" เคยผ่านการใช้ชีวิตวัยรุ่นในต่างแดนมานาน 4 ปี เพราะต้องติดตามคุณแม่ซึ่งทำงานในกระทรวงการต่างประเทศไปประจำในสถานฑูตไทย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ทว่าชายหนุ่มที่ดูสุภาพ อ่อนโยน หุ่นล่ำน่ากอด พ่วงด้วยรอยยิ้มสว่างสดใส แฝงด้วยความขี้อายคนนี้ เคยไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองมาก่อน
(0)
attitude
RELATED TOPICS