mocca_cup's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

SMOKED SALMON & CREAM CHEESE ไอศกรีมงานแปลกก็มา

ไม่เคยคิดว่าจะมีไอศกรีม SMOKED SALMON & CREAM CHEESE มาก่อน แต่วันนี้ผ่าน Ampersand Boutique ที่ Centralworld เห็นว่าแปลกเลยต้องลอง ซึ่งบอกเลยว่าอร่อย ตอนแรกจะนึกว่าประหลาด แต่งงานนี้ขอบอกว่าแหล่มมาก ต้องโดนอ่ะ พูดเลย มีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเองด้วย ไปลองกันๆ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ SMOKED SALMON & CREAM CHEESE Ampersand Central World

(0)
mocca_cup
RELATED TOPICS
4 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
5 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
4 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
9 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
10 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
13 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
13 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
12 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
14 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
10 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
13 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
12 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
13 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
11 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ