ไอแพนด้า กรุงเทพฯ's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

HOKKAIDO HIPSTER SPRING SUMMER 5D3Nวันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ           วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – บุฟเฟต์ปูยักษ์ 3 ชนิด – ออนเซ็นธรรมชาติวันที่ 3 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - บุฟเฟต์นานาชาติ - ซัปโปโร - หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ –ตึกรัฐบาลเก่า       
 
 
วันที่ 4 อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่ม 
 
วันที่ห้า 5 สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 
 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม》》http://www.ipandatravel.com/product/64/a-hokkaido-hipster-spring-summer-5d3n
RELATED TOPICS
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
25 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
26 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
24 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
25 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
27 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
26 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
29 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
29 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
45 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
38 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
40 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
38 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
43 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
36 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
38 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
40 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ