ไอแพนด้า กรุงเทพฯ's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

HOKKAIDO HIPSTER SPRING SUMMER 5D3Nวันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ           วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – บุฟเฟต์ปูยักษ์ 3 ชนิด – ออนเซ็นธรรมชาติวันที่ 3 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - บุฟเฟต์นานาชาติ - ซัปโปโร - หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ –ตึกรัฐบาลเก่า       
 
 
วันที่ 4 อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่ม 
 
วันที่ห้า 5 สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 
 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม》》http://www.ipandatravel.com/product/64/a-hokkaido-hipster-spring-summer-5d3n
RELATED TOPICS
5 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
5 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
6 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
4 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
7 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
5 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
8 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
9 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
10 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
7 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
32 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
16 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
13 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
14 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
14 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
18 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
13 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
15 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
16 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
14 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ