ไอแพนด้า กรุงเทพฯ's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

A - เซินเจิ้น ฮ่องกง ( 4 วัน 3 คืน )

 

วันแรก สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น (รถไฟ) 

วันที่สอง เซินเจิ้น - จำลองเมืองฮอลแลนด์ – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน พิเศษ โชว์ม่านน้ำค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ ที่อลังการมาก ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เหินหาวสู่สวรรค์ เต้นระบำ น้ำพุอลังการงานสร้างที่ไม่ได้เคยเห็นมาก่อน กับโปรแกรมใหม่ (ถ้าโชว์ปิด ไม่มีการจ่ายเงินคืนใดๆทั้งสิ้น)


วันที่สาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง (หัวหน้าทัวร์พาช้อปปิ้ง) – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหล่อหวู่ 

                                  ***อิสระอาหารกลางวัน และเย็นเพื่อความสะดวกของการช้อปปิ้ง***

วันที่สี่ เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วิคตอเรียพ้อยท์ - อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดแชกง - จิวเวอร์รี่ – กรุงเทพฯ

วันที่ห้า กรุงเทพฯ 
 

00.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

สนใจขอรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ไลน์ ข้างล่างนี้ 

                 Tel : 086-355-6626 (admin เหมียว)


 

 

RELATED TOPICS
6 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
6 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
6 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
13 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
13 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
14 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
17 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
14 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
17 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
15 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
17 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
17 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
18 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
14 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
39 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
25 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
22 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
22 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
21 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
26 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ