ไอแพนด้า กรุงเทพฯ's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

A - เซินเจิ้น ฮ่องกง ( 3 วัน 2 คืน )
วันแรก สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ช่วงเทศกาลช้อปปิ้งทั้งเกาะ
                (Option กระเช้านองปิง 360) - เซินเจิ้น (รถไฟ)

   

วันที่สอง เซินเจิ้น - จำลองเมืองฮอลแลนด์ – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน                 พิเศษ โชว์ม่านน้ำ 
ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ ที่อลังการมาก ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เหินหาวสู่สวรรค์ เต้นระบำ น้ำพุอลังการงานสร้างที่ไม่ได้เคยเห็นมาก่อน กับโปรแกรมใหม่ (ถ้าโชว์ปิด ไม่มีการจ่ายเงินคืนใดๆทั้งสิ้น)วันที่สาม เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วิคตอเรียพ้อยท์ - อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดแชกง - จิวเวอร์รี่ –                   กรุงเทพฯ

สนใจขอรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ไลน์ ข้างล่างนี้                                     Tel : 086-355-6626 (admin เหมียว)
RELATED TOPICS
6 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
6 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
6 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
13 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
13 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
14 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
17 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
14 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
17 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
15 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
17 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
17 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
18 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
14 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
39 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
25 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
22 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
22 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
21 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
26 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ