แพรว's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

Via Dolorosa.....ถนนแห่งความโศกเศร้าที่ชาวคริสตศาสนิกชนระลึงถึง

Via Dolorosa.....ถนนแห่งความโศกเศร้าที่ชาวคริสตศาสนิกชนระลึงถึง
ถนนเวีย โดโลโรซ่า ซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่าของกรุงเยรูซาเลม ประเทศอิสราเอล ถือเป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงระดับโลก และกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวคริสต์ หรือไม่ก็ผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์

Via Dolorosa เป็นภาษาละตินแปลว่า Way of sorrow หรือถนนแห่งความโศกเศร้า ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่า ถนนที่มีระยะทางราว 600 เมตรแห่งนี้เกี่ยวข้องกับห้วงระยะเวลาสุดท้าย ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ ศาสดาแห่งคริสต์ศาสนา

นั่นคือเป็นที่ตั้งของสถานที่ซึ่งพระเยซูคริสต์ถูกตั้งข้อหาและโดนตัดสินโทษประหารชีวิต จากนั้นพระองค์ก็ต้องแบกไม้กางเขนอย่างทุลักทุเลไปตามถนนแห่งนี้สู่แดนประหาร ซึ่งระหว่างทางก็มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พระองค์หกล้ม หรือการพบปะกับพระมารดาสุดท้ายไปสิ้นสุดที่ลานประหาร ที่ซึ่งพระองค์ถูกจับตรึงบนไม้กางเขนด้วยตะปู กระทั่งสิ้นพระชนม์

ดูเหมือนจะเศร้า แต่ปลายทางพระองค์ ก็ได้เป็นศาสดา และคริสต์ศาสนาก็ยั่งยืนมาจนทุกวันนี้
(0)
แพรว
RELATED TOPICS
254 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ