MAXIM THAILAND's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

THE CLOSER!....กลยุทธ์การทาบให้สะท้าน ตอนที่ 1

THE CLOSER!....กลยุทธ์การทาบให้สะท้าน ตอนที่ 1
ไม่ว่าจะ “ทาบ” จะ “นาบ” หรือ “แนบ” ล้วนแล้วแต่เป็นการเข้าสัมผัสแบบใกล้ชิดไม่ใช่แค่มาหายใจรดต้นคอ แต่เป็นการประกบกันของผิวสัมผัสทั้งสองฝ่าย ก่อนจะมีการขยับไปในทิศทางที่ต้องการ เพื่อสร้างและปลุกเร้าอารมณ์ให้เกิดความต้องการ ก่อนจะเดินทางไปยังเป้าหมายสูงสุดร่วมกันและรับความสุขกลับไปกันทั้งสองฝ่าย
เลือกอวัยวะส่วนใดในการนาบ
มือสองข้างประสานงาน
ซ้อนทับด้านหน้าด้านหลัง
ใช้ขาพาดและเกี่ยวเข้าหา
ทาบกับสัมผัสให้มากที่สุด
(0)
MAXIM THAILAND
RELATED TOPICS