Mother & Care's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

Home School การศึกษาทางเลือกในเมืองจีนที่เพิ่มขึ้น

Home School การศึกษาทางเลือกในเมืองจีนที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเร็วๆ นี้มีข่าวที่น่าสนใจชิ้นหนึ่ง รายงานโดยสำนักข่าวเอเอฟพี เกี่ยวกับสถานการณ์ที่พ่อแม่ผู้ปกครองชาวจีนเริ่มสนใจแนวทางการศึกษาแบบ โฮมสคูล (Home School) หรือการจัดการศึกษาให้บุตรตนเองมากขึ้น
Home School ในเมืองจีน
พ่อแม่ที่สอนลูกของเขาเองที่บ้านมักจะวางมาตรฐานในการให้การศึกษากับลูกเอาไว้อย่างเคร่งครัด พวกเขาเชื่อว่าการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นไม่สามารถเข้าถึงความต้องการและความสนใจเฉพาะตัวของเด็กได้
(0)
Mother & Care
RELATED TOPICS
273 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ