คิด Creative Thailand's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

HOPE & FEAR เรื่องจริงของเศรษฐกิจโลก.....

HOPE & FEAR เรื่องจริงของเศรษฐกิจโลก.....
HOPE & FEAR FROM RUNWAY TO RAILWAY

ถ้ามีปรอทวัดไข้อาการป่วยของโลก คงไม่ต้องสงสัยว่าภาวะไข้สูงๆตํ่าๆที่เรื้อรังอยู่นั้นได้ค่อยๆบ่อนทําลายความสุข ความวางใจ และความรู้สึกมั่นคงของคนรอบข้างลงไปทุกขณะ อาการรุมเร้าที่ยากจะทุเลาของมหาอํานาจเศรษฐกิจเก่าอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรป อาการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงที่นับวันจะร่อยหรอลงเรื่อยๆความกังวลต่อภัยธรรมชาติ การคุกคามทางอินเทอร์เน็ต กระทั่งอาการเจ็บป่วยทางใจที่มาจากวิกฤตศรัทธาต่อศาสนจักร ความวิตกจริตที่ท่วมท้นนี้ได้ปิดบังหนทางสู่อนาคตจนหมดสิ้นแล้วหรือยัง
ที่แคตวอล์กของปารีสแฟชั่นวีกและมิลานแฟชั่นวีกประจำฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปี 2013-2014 แบรนด์ระดับโลกต่างพร้อมใจกันตกอยู่ภายใต้เงาของความทึมทึบของเศรษฐกิจยุโรปซึ่งล้วนแต่เคยเป็นลูกค้าชั้นยอด
ความแปรปรวนสร้างความเปลี่ยนแปลง
และไม่ใช่แค่เพียงโลกแห่งแฟชั่นเท่านั้น ศาสนจักรและการบริหารประเทศที่ยิ่งใหญ่ก็จำต้องสร้างศรัทธาใหม่เช่นกัน ที่นครรัฐวาติกัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่หนึ่ง พระสันตะปาปาองค์ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นท่ามกลางปัญหาและมรสุมข่าวลือที่รุมเร้าศาสนจักร ทั้งข่าวการล่วงละเมิดทางเพศของพระสงฆ์ ความแตกแยกภายในวาติกัน ปัญหาการคอร์รัปชั่น และจำนวนศาสนิกชนโรมันคาทอลิกที่กำลังลดลงคาดหวังว่าจะสามารถปรับภาพลักษณ์ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกให้ดำรงอยู่ร่วมกับโลกปัจจุบันได้อย่างราบรื่น เนื่องจากตามประวัติของพระองค์แล้ว ทรงอยู่ในกลุ่มของนักปฏิรูปคริสตจักรที่ทรงให้ความสำคัญกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและทรงต่อต้านการรักร่วมเพศอย่างเปิดเผย ขณะเดียวกันก็ได้รับการยกย่องอย่างสูงเรื่องการใช้ชีวิตอย่างสมถะ โดยเห็นได้จากความเป็นอยู่ในที่พำนักซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็ก และยังทรงเดินทางโดยรถเมล์และรถไฟใต้ดินเป็นประจำ ดังนั้น พระสันตะปาปาองค์ใหม่จึงเปรียบเสมือนตัวแทนที่จะกอบกู้วิกฤตศรัทธาคืนแก่วาติกัน และเผยแผ่ให้ผู้คนได้ยึดมั่นและนับถือในหลักคำสอนตามนิกายโรมันคาทอลิกให้เพิ่มขึ้นได้
การเดินทางไปตรวจเยี่ยมเซินเจิ้น
ที่มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง ที่สี จิ้นผิง (Xi Jinping) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศจีนอย่างเป็นทางการ แทนหู จิ่นเทา (Hu Jintao) จากข้อสรุปของที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน ครั้งที่ 12 ซึ่งบรรดานักวิเคราะห์การเมืองเคยกล่าวแสดงความเห็นต่อผู้นำคนใหม่ว่า เป็นผู้นำที่มีบุคลิกเรียบง่าย เป็นกันเอง แตกต่างไปจากเลขาธิการพรรคฯ คนก่อนๆ ที่ต้องการพิธีกรรมที่สมเกียรติในการปรากฏตัวต่อสาธารณะ อาทิ การเดินทางไปตรวจเยี่ยมเซินเจิ้น สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งของการดำเนินนโยบายเปิดประตูของเติ้ง เสี่ยวผิง และเป็นการเดินทางตรวจการณ์ครั้งแรก หลังจากที่เขาได้ครองตำแหน่งเลขาธิการพรรค และสิ่งที่ประทับใจประชาชนมากที่สุดของสี จิ้นผิงก็คือ การที่เขาได้สั่งการให้การเดินทางเป็นไปอย่างเงียบๆ ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปูพรมแดง และจัดงานเลี้ยงใหญ่โต
เชื่อมต่อสู่ความหวัง
เมื่อต้นปีที่ผ่าน มีรายงานวิจัยของ Atlantic Council เรื่อง Global Trend 2030: Alternative Worlds ที่คาดการณ์ถึงโลกในอีก 18 ปีข้างหน้าว่าจะมีการเปลี่ยนโฉมหน้าไป ทั้งจากการใช้อำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และกำลังซื้อของตลาดผู้บริโภค กล่าวคือขั้วอำนาจของโลกจะเปลี่ยนจากการที่สหรัฐฯเป็นมหาอำนาจใหญ่เพียงประเทศเดียว กลายเป็นการกระจายขั้วอำนาจผ่านความร่วมมือในรูปแบบของพันธมิตรระหว่างประเทศต่างๆ
โอกาสไกลบนรางรถไฟสุดขอบฟ้า
จีนต่อรางรถไฟไปยุโรปจากมณฑลฉงชิ่งเชื่อมโยงมุ่งสู่เมืองลอดซ์ โปแลนด์ ซึ่งเปิดให้บริการรถขบวนสินค้าเที่ยวปฐมฤกษ์เมื่อธันวาคม 2012 โดยขบวนรถสินค้าจะเดินทางผ่าน 5 ประเทศ ได้แก่ จีน คาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส และโปแลนด์ รวมระยะทางกว่า 10,000 กิโลเมตร และยังเป็นเส้นทางสายที่ 2 ที่เชื่อมระหว่างภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนสู่ทวีปยุโรปเพื่อขยายเส้นทางเศรษฐกิจผ่านระบบราง หลังการเปิดใช้เส้นทางขนส่งโลจิสติกส์ระบบรางสายนครเฉิงตู-ดุยส์บูร์ก เยอรมนี
รูปแบบการค้าใหม่ที่เปลี่ยนมาพึ่งพิงพื้นที่แผ่นดินใจกลางทวีป
รูปแบบการค้าใหม่ที่เปลี่ยนมาพึ่งพิงพื้นที่แผ่นดินใจกลางทวีปนี้จะอาศัยสถานีขนส่งของระบบราง การขนถ่ายสินค้าจากสถานีสู่สถานีได้อย่างง่ายดาย วิถีการค้าใหม่นี้อาจนำมาซึ่งอำนาจการต่อรองกับตลาดที่อยู่ไกลออกไปให้กลับไปอยู่ในมือของคนตัวเล็กๆที่อยู่รอบๆสถานี รอบๆเมือง หรือเมืองเล็กกลางทะเลทรายก็จะกลายเป็นเมืองท่าสำาคัญแห่งใหม่ เมื่อไม่ต้องอาศัยทางออกทางทะเลอีกต่อไป
แหล่งพลังงานใหม่ ใกล้แค่ขยับตัว
ตูลูซเป็นเมืองสำคัญสำหรับเทคโนโลยีในฝรั่งเศส ด้วยเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ แต่เมื่อชีวิตต่อจากนี้อาจไม่ได้ขึ้นกับยอดขายเครื่องบินแอร์บัสเท่านั้น ความรู้และเทคโนโลยีของการบินจึงถูกพัฒนามาใช้กับการสร้างสรรค์สิ่งที่เล็กกว่าแอร์บัสมากมาย
อเล็กซานเดอร์ มาร์เซล (Alexander Marciel) รองนายกเทศมนตรีของตูลูซได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนวัตกรรมแหล่งพลังงานของเมือง โดยโครงการ“ทร็อต อีเลค (Trott Elec)” หรือ ทางเท้าผลิตพลังงานนับเป็นโครงการที่อยู่บนรากฐานของแนวคิดการดักจับพลังงานของมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ “เราอยู่ที่จุดเริ่มต้นของกระบวนการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ตอนนี้ความเข้าใจของสังคมก็คือเมืองใหญ่เป็นนักบริโภคพลังงาน แต่เราก็เชื่อว่าเมืองใหญ่คือผู้ผลิตพลังงานได้ โครงการทร็อต อีเลค สามารถสรุปได้ง่ายมาก ผมใช้สิ่งที่ผมผลิตและผมบริโภคมันในขณะที่ผมผลิตมัน” จากการวิจัยระบุว่า ทุกย่างก้าวของแต่ละคนจะผลิตไฟฟ้าได้ 6 วัตต์ ทางเท้าไฟฟ้าจึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อเปลี่ยนย่างก้าวทั้งหมดนี้ให้เป็นพลังงานสำหรับไฟถนน โดยแรงบันดาลใจของโครงการนี้มาจากไนต์คลับในรตเตอร์ดัมที่เนเธอร์แลนด์ ในปี 2006 ซึ่งคลับแห่งนี้เปลี่ยนการเคลื่อนไหวของนักเต้นให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ผ่านจานกลไกไฟฟ้าบนลานเต้นรำ
(0)
คิด Creative Thailand
RELATED TOPICS
147 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
448 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
609 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
610 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ