art4d's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

Fierce but friendly ดุดันแต่ทว่าอบอุ่น

Fierce but friendly ดุดันแต่ทว่าอบอุ่น
โครงการสำนักงานแห่งใหม่ของเอเจนซี่โฆษณาข้ามชาติ Dentsu Plus เป็นความตั้งใจในการใช้งานสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับองค์กร โดยทีมงานสถาปนิกและภูมิสถาปนิก Archive Studio ได้รับโจทย์เบื้องต้นในการออกแบบสำนักงานพื้นที่ 800 ตารางเมตร บนอาคาร United Center ถนนสีลมแห่งนี้ว่าภาพลักษณ์ขององค์กรที่สื่อสารผ่านงานออกแบบ สำนักงานแห่งนี้ต้องชัดเจน ใหม่ และแตกต่าง พร้อมทั้งต้องให้ความรู้สึกอบอุ่นและน่าอยู่ด้วยในเวลาเดียวกัน
มุมมองด้านหน้าออฟฟิศที่เหมือนกับเป็นงานประติมากรรมขนาดใหญ่โชว์อยู่ในกล่องกระจกใส
ถ้าหากการก่อสร้างส่วนใหญ่ในความเข้าใจโดยทั่วๆไป คือการใช้เส้นตั้ง เส้นนอน และพื้น ผนัง เพดาน ที่ตั้งฉากกันเป็นกล่องแล้วการหลีกเลี่ยงการจัดองค์ประกอบในลักษณะดังกล่าวก็น่าจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกจากของทั่วๆ ไปได้อย่างตรงไปตรงมา สถาปนิกเลือกใช้แนวความคิดนี้ในการตอบโจทย์เรื่องภาพลักษณ์ที่แตกต่าง โดยการเลือกใช้รูปทรงหลายเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบหลักของงานนั้นเป็นผลจากปัจจัยเบื้องต้นคือ การตัดสินใจเลือกใช้วัสดุหลักเป็นแผ่นไม้อัด ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้สึกอบอุ่นด้วยความเป็นไม้แล้ว ยังเป็นวัสดุที่มีความหนาที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมงานทุกหมวด ตั้งแต่ระนาบพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ได้ในวัสดุเดียวอีกด้วย
พื้นที่ส่วน pantry
กระบวนการออกแบบจึงเป็นการ ทดลองนำศักยภาพของแผ่นไม้อัดที่มีความหนาต่างๆ กันมาสร้างเป็นองค์ประกอบในพื้นที่ว่างเป็นหลัก โดยเมื่อพิจารณาทางเลือกต่างๆควบคู่กับเทคนิคในการก่อสร้างที่ช่างทั่วๆไปสามารถจัดการได้โดยไม่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษหรือการผลิตแบบดิจิตอลแล้ว คำตอบที่ถูกเลือกคือรูปทรงหลายเหลี่ยมที่เกิดจากการประกอบกันขึ้นของระนาบรูปสามเหลี่ยมซึ่งถูกออกแบบโดยให้ขนาดของระนาบสามเหลี่ยมที่ประกอบกันขึ้นเป็น พื้น ผนัง และฝ้าเพดานนั้นมีขนาดใหญ่เล็กสัมพันธ์กับสเกลของพื้นที่ใช้สอยที่แตกต่างกันออกไป
พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนทึบที่เป็นห้องประชุมและห้องผู้บริหารกับส่วนโปร่งที่เป็นออฟฟิศ open plan
ในทำนองเดียวกันกับพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนก้อนทึบกับผนังกระจกด้านหน้าที่ระนาบสามเหลี่ยมถูกพับต่อเนื่องกันจากฝ้าเพดานลงมาเป็นส่วนต้อนรับและ façade ด้านหน้าที่มีเส้นสายไหลลื่นต่อเนื่องกัน เปิดทางเข้าสู่บริเวณภายในสำนักงานอย่างเชื้อเชิญ นอกจากนี้ในส่วนระเบียงภายนอกซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจนั้นนอกจากจะได้รับการออกแบบด้วยเส้นสายที่สอดคล้องกับงานภายในแล้ว การแบ่งพื้นที่เพื่อสร้างมุมเล็กมุมน้อยสำหรับนั่งพักผ่อนรวมทั้งการเลือกพันธุ์ไม้ให้มีหลากชนิดเพื่อสร้างผิวสัมผัสและสีสันที่คละเคล้ากัน ก็เป็นความตั้งใจเดียวกันในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและน่าอยู่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ประกอบขึ้นด้วยเส้นสายที่ดุดันและเฉียบคมแห่งนี้
พื้นที่ประชุมกลุ่มย่อย Think Tank
โจทย์ในเรื่องความรู้สึกอบอุ่นน่าอยู่ของพื้นที่นั้นนอกจากจะถูกตอบผ่านการเลือกใช้วัสดุหลักเป็นแผ่นไม้อัดแล้ว สถาปนิกใช้ความได้เปรียบของฟอร์มหลายเหลี่ยมที่ระนาบพื้น ผนัง และฝ้าเพดานนั้นสามารถทำให้ต่อเนื่องกันได้อย่างอิสระ (ซึ่งแตกต่างจากฟอร์มแบบกล่องที่ผนังทางตั้งทำหน้าที่แบ่งพื้นที่ออกจากกันอย่างชัดเจน) มาสร้างความต่อเนื่องของพื้นที่ในส่วนเชื่อมต่อ (Transition Space) ทั้งหมด ก่อให้เกิดพื้นที่แบบ semiprivate ที่ไม่เป็นทางการขึ้น โดยพื้นที่เชื่อมต่อระหว่าง ส่วนก้อนทึบกับส่วนโปร่งนั้นถูกออกแบบด้วยการพับ ระนาบฝ้าเพดานผ่านผนังลงสู่พื้น สร้างเป็นพื้นที่ประชุม กลุ่มย่อยที่เรียกว่า Think Tank
มุมมองจากส่วนโปร่งไปยังส่วนทึบที่เป็นห้องประชุม
ในขณะเดียวกันการจัดพื้นที่ใช้สอยเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความสะดุดตาให้กับสำนักงานแห่งนี้ โดยพื้นที่ทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือส่วนโปร่งและส่วนทึบ โดยส่วนโปร่งนั้นเป็นสำนักงานที่มีผังแบบ open plan สำหรับพนักงานจำนวน 80 คน ในขณะที่ส่วนทึบเป็นส่วนห้องประชุมและห้องผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการผนังทึบกั้นความเป็นส่วนตัว โดยห้องทั้งหมดนี้ถูกจัดให้รวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดเป็นแมสขนาดใหญ่ก้อนเดียว แทนที่จะเป็นก้อนเล็กๆที่กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่โดยที่แมสก้อนนี้ถูกจัดวางไว้ติดกับฝั่งประตูทางเข้า เพื่อให้ทำหน้าที่เป็น façade ด้านหน้าที่มีความยาวตลอดแนว เป็นเหมือนประติมากรรมชิ้นยักษ์ที่วางโชว์ อยู่ในกล่องกระจกใสสร้างความสะดุดตาและความประทับใจแรกเมื่อมาถึงบริเวณโถงหน้าสำนักงานแห่งนี้
ความต่อเนื่องขององค์ประกอบจากส่วนทึบไปยังส่วนโปร่ง
การสร้างอัตลักษณ์ให้กับอะไรสักอย่างนั้นเป็นเรื่อง ของศาสตร์และศิลป์ที่ละเอียดและลึกซึ้ง ต้องอาศัยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่รอบคอบ ประกอบกับกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์สินค้า การสร้างอัตลักษณ์องค์กร หรือแม้กระทั่งการใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวันเป็นพื้นที่ของการสร้างตัวตนของบุคคลแบบง่ายๆ โดยการสร้างอัตลักษณ์เพื่อดึงดูดความสนใจนั้นก็มีตั้งแต่ระดับเอาความแรงนำหน้าเปิดเปลือยโชว์เนื้อหนังกระตุ้นยอดไลค์กันแบบเปิดเผยไปจนถึงระดับกลยุทธ์การตลาดที่แยบยลและชาญฉลาดในงานสถาปัตยกรรมก็เช่นเดียวกัน
พื้นที่ระเบียงภายนอกได้รับการออกแบบให้เส้นสายสอดคล้องไปกับงานออกแบบภายใน
การพยายามสร้างงานที่แตกต่างจากของทั่วๆ ไปนั้น หากดูเผินๆ แล้วอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อน เพราะความ ‘ทั่วๆ ไป’ นั้นสามารถวัดได้ด้วยหลักสถิติและเป็นความเข้าใจร่วมกันของคนหมู่มากในสังคมอยู่แล้ว ประกอบกับศักยภาพของเครื่องมือและเทคโนโลยีในการออกแบบและก่อสร้างที่พัฒนาไปมากจนข้อจำกัดในการสร้างฟอร์มใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นนั้นแทบจะหมดไป เมื่อความแตกต่างดูเหมือนเป็นเรื่องที่หาเจอได้ไม่ยากเสียแล้ว หัวใจสำคัญของการออกแบบก็คงจะอยู่ที่การเลือกใช้กลยุทธ์ของผู้ออกแบบว่าจะเลือกโชว์เนื้อหนังมังสา เรียกร้องความสนใจแบบฉาบฉวย หรือจะโชว์กึ๋นอย่างชาญฉลาด เพื่อที่จะสร้างผลงานที่ ‘แตกต่าง’ จากทั้งของทั่วๆ ไป และจากของที่พยายามจะแตกต่างได้อย่างแท้จริง
(0)
art4d
RELATED TOPICS