GMBiz's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

3 ประเด็นที่ SMEs ไทยต้องคำนึง ยามเมื่อ AEC มาเยือน!!!

3 ประเด็นที่ SMEs ไทยต้องคำนึง ยามเมื่อ AEC มาเยือน!!!
แม้ว่าความร่วมมือกันของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่ประกอบด้วย ผลประโยชน์ของ 3 เสาหลักคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านวัฒนธรรม

แต่ดูเหมือนว่ากระแสแห่งการรับรู้จะเทน้ำหนักไปที่ด้านเศรษฐกิจ เสียมากกว่า หรือ AEC
ซึ่งนั่นก็ไม่ผิดคาดแต่อย่างใด เพราะเศรษฐกิจเป็นเรื่องของปากท้อง เป็นเรื่องที่จับต้องได้ที่สุด
ทีนี้ SMEs ไทยที่กำลังเตรียมตัวต้อนรับการเปิด AEC อย่างเป็นทางการในปี 2015 หรือปี พ.ศ. 2558 นั้นควรจะเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

บรรทัดแรกเลยที่บรรดา SMEs ชาวไทยต้องเตรียมตัวศึกษาหาข้อมูลคือเรื่องของ ‘ภาษี’

อันที่ 2 ใน AEC มีการตกลง การย้ายสินค้าจะ Free Flow จะปราศจากภาษี และภาษีก็คือต้นทุนชนิดหนึ่ง เมื่อไม่มีภาษีแน่นอนว่าเวลาตกลงกันก็จะมีการสวมสิทธิ์

ข้อที่ 3 คือเรื่องของ ‘มาตรฐาน’ ของแต่ละประเทศเพราะสินค้าตามข้อตกลงของอาเซียนนั้นมีมากกว่า 9,000 รายการ สินค้าทุกตัวมีการกำหนดมาตรฐาน แต่คำถามคือใครจะเป็นคนกำหนด? และมาตรฐานของแต่ละประเทศเหมือนกันหรือไม่?

ทั้ง 3 ประเด็กนี้จึงเป็นการบ้านที่ SMEs ไทยต้องศึกษาเพราะไม่ได้เพียงแต่เป็นความสำคัญที่จะบุกตลาดประเทศเพื่อนบ้าน แต่การรักษาตลาดเดิมในประเทศเองก็สำคัญไม่แพ้กัน
(0)
GMBiz
RELATED TOPICS
147 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
448 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
609 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
610 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ