TWENTY-FOUR SEVEN CITY MAGAZINE's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

100 เรื่องราวน่ารู้ของมหานครบางกอก ตอนที่ 4

100 เรื่องราวน่ารู้ของมหานครบางกอก ตอนที่ 4
77 หลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของกรุงเทพฯ ซ่อนตัวอยู่บนริมถนนราชดำเนินกลาง ปากทางเข้าถนนดินสอ ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสตรีวิทยา

78 จำนวนคอนโดมิเนียมทั้งหมด
ในกรุงเทพฯ ณ สิ้นปี 2555 มีประมาณ 354,900 ยูนิต
(ที่มา : Colliers)

79 กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับที่ 81 ของโลก
(ที่มา : บริษัทที่ปรึกษาเมอเซอร์)
100 WONDERS OF BANGKOK (4)
80 แนวคิดการย้ายเสาไฟฟ้า
ลงดิน ดำเนินการอย่างจริงจังเมื่อปี 2549 ปัจจุบันมีหลายเส้นทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เช่น ถ.ราชวิถี ถ.พญาไท ถ.ราชดำเนินนอก และ ถ.เพลินจิต เป็นต้น

81 Dog Park แห่งแรกของกรุงเทพฯ อยู่ที่สวนสาธารณะใต้ทางแยกต่างระดับวัชรพล ถ.รามอินทรา บนพื้นที่ 4.6 ไร่
100 WONDERS OF BANGKOK (4)
82 นอกจากคนกรุงเทพฯ ดั้งเดิม และคนที่ย้ายถิ่นฐานมาทำมาหากินที่นี่แล้ว ยังมีคนปริมณฑล อันได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ที่ผูกพันกับกรุงเทพฯ ทั้งในแง่ของการเดินทางมาศึกษา ทำงาน และทำกิจกรรมอื่นๆ

83 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ของกรุงเทพฯ อยู่ที่ 60,000 ล้านบาท
(ที่มา : สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร)

84 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เป็นธนาคารไทยแห่งแรกในประเทศ ก่อตั้งโดยพระบรมราชานุญาตในปี 2449 โดยมีสาขาตลาดน้อย ถ.โยธา เป็นสำนักงานแห่งแรก โดยสาขาแห่งมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น สร้างแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เรียกว่า ‘โบซาร์’ (Beaux Arts) ผสมกับ ‘นีโอคลาสสิก’ (Neo-Classic) และได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทั้งนี้ SCB ได้รับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย 7 ปีติดต่อกัน จากนิตยสาร Global Finance สหรัฐอเมริกา
100 WONDERS OF BANGKOK (4)
85 หากเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉิน จำเบอร์หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ) สายด่วน 1646 ไว้ให้แม่น

86 BMA Express ให้บริการทำบัตรประชาชน (ยกเว้นบัตรหาย) และบริการด้านทะเบียนราษฎร์ที่บีทีเอสสถานีสยาม พร้อมพงษ์ และหมอชิต

87 สามารถสมัครเรียนฝึกทักษะอาชีพได้ที่ วิทยาลัยชุมชนกรุงเทพฯ ออนไลน์ผ่านทาง www.bkkelearning.com

88 สีประจำกรุงเทพฯ คือ สีเขียว

89 มีเพลงอย่างน้อย 20 เพลง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เช่น เพลงกรุงเทพมหานคร ของ อัสนี-วสันต์, เพลงสวัสดีบางกอก ของ อาจินต์ ปัญจพรรค์
100 WONDERS OF BANGKOK (4)
90 บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ของโรงหนังสยามที่ไฟไหม้ไปเมื่อปี 2553 ถูกพัฒนาในรูปแบบของ ถนนช้อปปิ้ง
แนวตั้ง 7 ชั้น ภายใต้ชื่อสยามสแควร์วัน

91 ผู้ว่าฯ คนปัจจุบันเตรียมเพิ่มกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพฯ อีก 27,000 ตัว ตามนโยบายที่หาเสียงไว้

92 ปัจจุบัน กทม.มีอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ที่ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 7 แห่ง รวมระยะทาง 19 กม.

93 อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพฯ อยู่ที่ 1 คนต่อ 3 ตร.ม. ขณะที่มาตรฐานอยู่ที่ 1 คนต่อ 9 ตร.ม.

94 กรุงเทพฯ มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 306 แห่ง
(ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

95 มักกะสัน พื้นที่เกือบ 700 ไร่ ของ รฟท.เป็นพื้นที่สีเขียวของรัฐแปลงสุดท้าย สามารถใช้เป็นปอด
ของกรุงเทพฯ ได้ จึงมีหลายคนเรียกร้องให้มักกะสันเป็นสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์ เพื่อคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของชาวกรุงเทพฯ

96 จุดเสี่ยงที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐาน 70 เดซิเบล คือ ย่านพาหุรัด บริเวณสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยสี่ และริมรั้วการเคหะชุมชนดินแดง (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ)

97 ชานสว่าง-สถานเด็กเล่น เป็นสถาปัตยกรรมชุมชนในย่านคลองเตย ที่ออกแบบมาในรูปแบบพื้นที่สาธารณะที่เป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง
100 WONDERS OF BANGKOK (4)
98 เร็วๆ นี้ คนกรุงเทพฯ จะสะดวกสบายมากขึ้น กับการเพิ่มจุดบริการพิเศษงานทะเบียนราษฎร์ ในห้างสรรพสินค้า และขยายเวลาให้บริการถึง 22.00 น.

99 อีกไม่นาน เราจะได้เห็นป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ ป้ายบอกทาง ป้ายเมนูอาหาร เป็นภาษาอังกฤษ ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Friendly City รองรับ AEC

100 ‘กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์’ คือชื่อเต็มของกรุงเทพฯ และเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก
(0)
TWENTY-FOUR SEVEN CITY MAGAZINE
RELATED TOPICS
273 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ