Mother & Care's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

‘อย่า’ (ของแม่) ‘อยาก’ (ของลูก)

‘อย่า’ (ของแม่) ‘อยาก’ (ของลูก)
“มามี้ชอบบังคับให้หนูนั่งนิ่งๆ ห้ามดื้อ ห้ามซน ห้ามจับ ห้ามไปสารพัด หนูไม่ยอม” เพราะความอยากรู้อยากเห็นของลูก ถือเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้เข้าไปสำรวจ สัมผัส จับต้อง ทดลอง ทำซ้ำกับสิ่งรอบตัวเพื่อให้สมองเกิดการเรียนรู้ถึงผลที่ได้รับ แต่มีคุณแม่อีกมากกลับสกัดดาวรุ่งที่พุ่งมาด้วยความ ‘อยาก’ โดยใช้คำว่า ‘อย่า’ เพราะกลัวจะไม่ปลอดภัย จนกลายเป็นอุปสรรคปิดกั้นการเรียนรู้โลกของลูก
รู้ใจวัย Toddler
เด็กต้องการสถานะที่เท่าเทียมกันในครอบครัว อยากมีส่วนร่วม อยากทำทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ผู้ใหญ่ทำ เช่น ขับรถ กวาดบ้าน ปิดเปิดทีวีหรือสวิตซ์ไฟ ซึ่งจะทำให้เด็กรู้สึกพอใจว่าสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ แต่ด้วยขีดจำกัดของร่างกาย อาจทำให้เด็กได้รับอันตราย ดังนั้นอธิบายให้รู้ว่าลูกยังเล็กเกินไปที่จะทำสิ่งต่างๆ จัดหาสิ่งที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายมาทดแทน เช่น ของเล่นจำลองเครื่องมือผู้ใหญ่ บล็อกไม้ ให้ลูกเล่นเลียนแบบผู้ใหญ่
(0)
Mother & Care
RELATED TOPICS
286 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ