แพรว's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

"ไม่พ้นชวดฉลู... เอ๊ะ สำนวนนี้แปลว่าอะไรนะ"

"ไม่พ้นชวดฉลู"... เอ๊ะ สำนวนนี้แปลว่าอะไรนะ
ไม่พ้นชวด ฉลู ขาล เถาะ เป็นสำนวนเก๋ากึ้กที่สมัยนี้ไม่ใคร่มีใครนิยมใช้กันแล้ว ยกตัวอย่างว่า นาย ก ทะเลาะกับเมียที่ตัวเองรักมากอย่างหนัก และประกาศเสียงดังไปสามบ้านเจ็ดบ้านว่า เขาจะขอแยกทางกับเมียคนนี้เด็ดขาด ว่าแล้วก็เก็บผ้าเก็บผ่อนออกจากบ้านไปในบัดดล

แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันเขาอดคิดถึงเมียไม่ไหว จึงกลับมาง้องอนขอคืนดีด้วย อย่างนี้แหละที่ชาวบ้านชาวช่องอาจนินทานาย ก ตั้งแต่ตอนหอบผ้าผ่อนออกจากบ้านเป็นสำนวนว่าอย่างไรเสียก็คงไม่พ้นชวด ฉลู ขาล เถาะไปได้หรอก นั่นก็หมายความว่า อย่างไรเขาก็ไปไหนไม่รอด หรือไปไม่ตลอดรอดฝั่งหรอก สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาตายรังอยู่ดี

ชวด ฉลู ขาล เถาะในที่นี้คือ ปีนักษัตร หรือปีตามปฏิทินสุริยคติของไทยและหลายชาติในเอเชีย ซึ่งใช้สิงสาราสัตว์มาเป็นตัวแทนของปี โดยหนึ่งรอบนักษัตร จะมีระยะเวลา 12 ปี จากชวด ฉลู ขาล เถาะ ไล่ลงไปถึงกุน แล้วก็ต้องวนกลับที่ชวด เช่นเดิม วนเวียนไปอย่างนี้ชั่วนาตาปี ฉะนั้นจะเปรียบไปคนที่ไปไหนไม่ตลอดรอดฝั่ง เป็นเหมือนปีนักษัตรนี้แหละ ซึ่งสุดท้ายก็ต้องวกกลับมาที่เดิมจนได้

คงเหมือนกลับบ้านเก่ากระมัง เพราะไม่ว่าชั่วดีมีจนอย่างไร ที่สุดก็ต้องกลับบ้านเก่าทุกผู้ทุกคนไป
(0)
แพรว
RELATED TOPICS
265 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ