mocca_cup's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

เลือกไม่ถูกเลยว่าหน้ากากทุเรียนกับทุเรียนซ้ายขวา อะไรจะหน้ากินกว่า

เมื่ออิศรามาโปรโมทงาน Thailand Amazing Durian & Fruit Fest 2017 ที่ Centralworld ความน่ารักจึงเกิดขึ้นแบบนี้ 
และแบบนี้ 
 
 
ไปกินหน้ากากทุเรียน เอ๊ยไปชิมทุเรียนและผลไม้ไทยกันได้ในงาน ในงาน Thailand Amazing Durian & Fruit Fest 2017 ที่ Centralworld 24 – 31 พฤษภาคม 2560 นี้จ้า
 
(0)
mocca_cup
RELATED TOPICS
5 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
5 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
6 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
4 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
7 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
5 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
8 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
9 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
10 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
7 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
32 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
16 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
13 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
14 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
14 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
18 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
13 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
15 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
16 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
14 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ