WE's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

เพราะความรักนั้นเลอค่าดั่งเพชร ... แหวนแต่งงานเพชร จึงครองใจเจ้าสาวตลอดกาล

เพราะความรักนั้นเลอค่าดั่งเพชร ... แหวนแต่งงานเพชร จึงครองใจเจ้าสาวตลอดกาล
แหวนตัวเรือนทองคำขาวน้ำหนัก 1.19 กรัม ประดับเพชร น้ำหนักรวม 0.29 กะรัต

ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171
แหวนตัวเรือนทองคำขาวน้ำหนัก 4.00 กรัม
ฝังเพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.25 กะรัต ประดับเพชร น้ำหนักรวม 0.61 กะรัต

ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171
แหวนตัวเรือนทองคำขาวน้ำหนัก 3.70 กรัม
ฝังเพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.32 กะรัต ประดับเพชร น้ำหนักรวม 0.29 กะรัต

ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171
แหวนตัวเรือนทองคำขาวน้ำหนัก 6.00 กรัม
ฝังเพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.42 กะรัต ประดับเพชร น้ำหนักรวม 0.50 กะรัต

ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171
แหวนตัวเรือนทองคำขาวน้ำหนัก 4.91 กรัม
ประดับเพชร น้ำหนักรวม 1.00 กะรัต

ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171
แหวนตัวเรือนทองคำขาวน้ำหนัก 1.80 กรัม
ฝังเพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.22 กะรัต ประดับเพชร น้ำหนักรวม 0.30 กะรัต

ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171
แหวนตัวเรือนทองคำขาวน้ำหนัก 5.00 กรัม
ฝังเพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.25 กะรัต ประดับเพชร น้ำหนักรวม 0.50 กะรัต

ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171
แหวนตัวเรือนทองคำขาวน้ำหนัก 2.59 กรัม
ฝังเพชรเม็ดกลางน้ำหนัก 0.32 กะรัต ประดับเพชร น้ำหนักรวม 0.26 กะรัต

ORIENTAL DIAMOND โทร. 08-1492-4811, 08-9500-7171
(0)
WE
RELATED TOPICS