กุลสตรี's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

เคล็ดลับ! วิธีสร้างเสน่ห์ให้ตัวเอง

เคล็ดลับ! วิธีสร้างเสน่ห์ให้ตัวเอง
มนุษย์ชอบคนมีเสน่ห์
คนไหนมีเสน่ห์จะมีคนชอบและชื่่นชม ทั้งญาติ พี่น้อง เพื่อน นาย ลูกน้อง ลูกค้า รวมทั้งแฟน
คนส่วนใหญ่จะชอบและซาบซึ้งเมื่อได้รับบริการที่ดี
คนส่วนมากต้องการเป็นผู้รับบริการที่ดีท้ังน้ัน
มีส่วนน้อยที่ชอบให้บริการคนอื่นและมักจะเลือกให้บริการคนที่ตนเองพอใจด้วย
แม้จะอยากบริการคนอื่นมากแค่ไหนแต่ก็มีไม่มากนักหรอกที่รู้ว่าควรบริการแบบไหนแค่ไหนจึงจะพอเหมาะ ทำให้เกิดความประทับใจ
ถ้าใครรู้วิธีให้บริการผู้คนด้วยใจอย่างเหมาะสม คุณจะได้รับความรัก ความสนใจอย่างมากมาย ทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า
เป็นเสน่ห์แก่ตัวคุณเอง...ผู้ให้บริการด้วยใจ
ความรักมนุษย์
คนที่จะบริการคนอื่นได้ดี ต้องมี “ความรักมนุษย์” เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญมาก
ถ้าคุณขาดสิ่งนี้ คุณจะบริการไม่ได้ดีหรอก
มีมนุษย์ไม่มากนักที่รักมนุษย์ ส่วนมากจะรักมนุษย์เฉพาะบางคนที่ถูกตาถูกใจเท่านั้น
วิธีที่จะแสดงออกและบริการเพื่อนมนุษย์
รู้จักวิธีสร้างมิตรภาพ
รู้จักพัฒนาบุคลิกที่จะชนะใจคนอื่น เช่น การเป็นนักฟังที่ดี รู้จักการพูดที่เหมาะสมเป็นคนที่สนใจคนอื่นอย่างแท้จริง มีบุคลิกของผู้ให้มากกว่าผู้รับ
มีมารยาท
รู้จักปลอบโยน เห็นอกเห็นใจ
ถ่อมตัวเป็น
มีอารมณ์ขันอย่างมีสติ
รู้จักวิธีพูดเพื่อสร้างมิตร ไม่ใช่พูดแบบปากกับใจตรงกันชนิดยอมหักไม่ยอมงอคนฟังทนไม่ได้
ไม่พูดโอ้อวด เพราะรู้ว่ามนุษย์ไม่ชอบคนโอ้อวด แต่จะรู้วิธีทำให้คนอื่นรู้สึกตัวว่าเขาเป็นคนสำคัญ
รู้จักการยอมรับผิด และยกย่องคนอื่น
รู้จักพูดขอบคุณ ขอโทษ
รู้วิธีทำตัวให้มีชีวิตชีวา ไม่ใช่ซังกะตายอยู่ไปวันๆ มีชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย
รู้จักการใช้คำพูดที่มีพลังอำนาจ
รู้วิธีสร้างความประทับใจ
รู้ว่ามนุษย์ชอบภาพของความสุขมากกว่าภาพของความทุกข์ จึงไม่ทำให้คนที่อยู่ด้วยรู้สึกทุกข์
มีร่างกายแข็งแรง สะอาด กระฉับกระเฉงแต่งกายตามสมัยนิยม
และ...รู้ว่าต้องก้าวให้ทันความคิดของผู้อื่นเสมอ รวมทั้งรู้จักวิเคราะห์ลักษณะของมนุษย์คนอื่นตามหลักจิตวิทยาด้วย
(0)
กุลสตรี
RELATED TOPICS