คิด Creative Thailand's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

"เข้าใจคุณค่าของวิถีธรรมชาติและชุมชน ผ่านความสดใสของเด็กๆ ในรายการ ทุ่งแสงตะวัน"

เข้าใจคุณค่าของวิถีธรรมชาติและชุมชน ผ่านความสดใสของเด็กๆ ในรายการ "ทุ่งแสงตะวัน"
รายการทุ่งแสงตะวันเริ่มออกอากาศครั้งแรกตั้งแต่ปี 2534 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ก่อนจะย้ายมาสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในปี 2535 จนถึงปัจจุบัน โดยยังคงครองช่วงเวลาการออกอากาศไว้ที่เวลา 6.25 - 6.50 น. ของทุกเช้าวันเสาร์ และทีมงานทุกคนยังคงใส่ใจในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด โดยเฉพาะงานเขียนบทที่ต้องอาศัยความเข้าใจ ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ชมที่มีตั้งแต่เด็กเล็กๆ ไปจนถึงผู้สูงวัย นั่นทำให้การดำเนินเรื่องต้องเข้าใจได้ง่ายและสามารถส่งผ่านเรื่องราวของแต่ละชีวิตได้อย่างตรงไปตรงมา ขณะที่การทำงานกับเด็กก็ถือเป็นหัวใจสำคัญอีกดวงที่ทีมงานต้องใช้ความเข้าใจและให้ความยืดหยุ่นเพื่อไม่ให้เด็กๆ สูญเสียความเป็นธรรมชาติ ทุ่งแสงตะวันจึงเป็นเหมือนผู้สร้างพื้นที่ให้กับคนในท้องที่ต่างๆ ให้ได้บอกเล่าเรื่องราวของตนเองอย่างคุ้นเคยและลึกซึ้ง ในขณะเดียวกันก็สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภาษาท้องถิ่น สิทธิมนุษยชน ชีวิตพอเพียง และความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติไว้อย่างกลมกลืน เช่น การพาไปดูชีวิตเด็กน้อยชาวอาข่าที่ยังใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนในป่าใหญ่ซึ่งเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งบ่มเพาะความเชื่อ วัฒนธรรม และรูปแบบการใช้ชีวิตของชนกลุ่มน้อยให้ยังคงรักษาความเป็นตัวตนของชนเผ่าเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

หากมองจากชั้นนอกแล้ว ทุ่งแสงตะวันอาจเป็นเพียงรายการที่มอบความสดใสเบิกบานให้กับเช้าวันเสาร์ของผู้ที่ติดตามชม ด้วยวิธีการเล่าเรื่อง เพลงประกอบ และเอกลักษณ์ของผู้ดำเนินรายการ แต่หากมองลึกเข้าไป เราจะมองเห็นถึงความอบอุ่นที่ทุ่งแสงตะวันได้ทำให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของวิถีธรรมชาติและชุมชน ตลอดจนอาจช่วยจุดประกายให้ผู้คนอยากกลับไปมีชีวิตเล็กๆ แบบเด็กๆ เหล่านั้น
(0)
คิด Creative Thailand
รายการอมตะ ดูตั้งแต่เด็กยันแก่
(0)
tleaha
RELATED TOPICS
163 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ