MAXIM THAILAND's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

อ่านบทความดีๆ ที่เป็นความหวังใน โรคเอดส์รักษาได้ ตอนที่ 2 คืนคุณภาพชีวิตดีมีสุขได้แม้เป็นเอดส์

เมื่อคุณภาพชีวิตที่พูดถึง คือ สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของผู้ติดเชื้อ
ในอดีตการรักษาผู้ป่วยเอชไอวีเริ่มจากรักษาไม่ได้เลย เสียชีวิตแน่นอน จนถึงรักษาได้แต่เกิดภาวะแทรกซ้อนมากมาย แต่ในปัจจุบันเป็นที่ชัดเจนว่า “โรคเอดส์เป็นโรคที่รักษาได้” และสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพเลยทีเดียว เรียกว่าไม่เพียงแต่ยืดอายุออกไปเท่านั้น แต่วันคืนที่ผ่านไปผู้ติดเชื้อสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพได้จนแก่เฒ่า

คุณภาพชีวิตที่พูดถึง คือ สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ตามปกติสุขเฉกเช่นผู้คนในสังคมทั่วไป ผู้ติดเชื้อที่ได้รักษาตัวเองดี กินยาสม่ำเสมอก็ยังสามารถทำตามความฝันของตัวเองได้ ทำงาน หาความก้าวหน้าและความสุขในชีวิตได้ มีผู้ติดเชื้อหลายคนที่คู่นอน ไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือสามียังไม่ติดเชื้อ เราพบว่าถ้าฝ่ายที่ติดเชื้อดูแลตัวเองดีและใช้ถุงยางอย่างถูกต้องสม่ำเสมอทุกครั้ง ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ รวมถึงการมีลูกเอาไว้สืบสกุลโดยที่ลูกไม่ติดเชื้อ ก็เป็นสิ่งทีทำได้ไม่ยากเลยในยุคนี้ เพียงแต่ต้องการการดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดของผู้ติดเชื้อ และการวางแผนที่ดีเท่านั้น
เคล็ดลับสุขภาพดี มีอายุยืน แม้เป็นเอดส์
เราทุกคนมักจะต้องการยิงนกนัดเดียวได้ทุกอย่างโดยหวังว่าการกินยาจะช่วยให้เราสุขภาพดีอย่างสำเร็จรูปโดยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติม แต่ธรรมชาติความเป็นจริงแล้วนั้น การมีสุขภาพดี หมายรวมถึงเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโรคใดๆ ก็ตามนั่นคือ การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ในกรณีของโรคเอดส์ การดูแลร่างกายด้วยการออกกาลังกายเป็นประจำ กินอาหารที่เหมาะสม คิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี สามารถมีความสุขกับเรื่องง่ายๆ จะเป็นส่วนสำคัญที่คู่กับการกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอที่จะทำให้ชีวิตของผู้ติดเชื้อยืนยาวอย่างมีคุณภาพ จนกว่าในอนาคตเราอาจจะมีข่าวดีว่าวงการแพทย์สามารถรักษาโรคเอดส์ได้หายขาดก็เป็นได้
(0)
MAXIM THAILAND
RELATED TOPICS
661 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ