อนุสาร อสท's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

อนาคตของกระเบนราหู....จะเป็นอย่างไร??

อนาคตของกระเบนราหู....จะเป็นอย่างไร??
ในขณะที่ผมกำลังเขียนต้นฉบับชิ้นนี้อยู่ เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการจัดประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ครั้งที่ ๑๖ ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯสิ่งที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งในการประชุมครั้งนี้ ก็คือการลงมติเรื่องการให้บรรจุรายชื่อฉลามสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใกล้สูญพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นฉลามหัวค้อน (Hammerhead Shark) ฉลามครีบขาว (Oceanic White Tip Shark ฉลามพอร์บีเกิล (Porbeagle Shark) รวมไปถึงกระเบนราหู (Manta Ray)ให้ขึ้นอยู่ในบัญชี ๒ ซึ่งแปลว่าการค้าหรือการส่งออกนั้นจะต้องอยู่ในการควบคุม ไม่ให้กระทบกระเทือนต่อจำนวนของสัตว์ชนิดนั้นๆในธรรมชาติ
อนาคตของกระเบนราหูจะเป็นเช่นไร ?
(0)
อนุสาร อสท
RELATED TOPICS
273 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ