Mother & Care's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

หนังสือภาพดีๆ ทำให้เด็ก มีสมรรถนะ และจริยธรรม

หนังสือภาพดีๆ ทำให้เด็ก มีสมรรถนะ และจริยธรรม
จริยธรรมพื้นฐาน เป็นหนึ่งในสมรรถนะ ของเด็กปฐมวัย ที่ต้องมีการพัฒนาตามวัย คือ หนึ่ง..ต้องมีวินัยในตนเอง
สอง..ต้องรู้ผิดชอบชั่วดี
หนังสือภาพดีๆ ทำให้เด็ก มีสมรรถนะ และจริยธรรม
วิธีที่จะทำให้เด็กสมรรถนะดี และมีจริยธรรม ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย...เพียงแค่ ‘มีสุขให้ลูกเห็น เป็นคนดีให้ลูกดู’ และมีใจที่จะหยิบเครื่องทุ่นแรงอย่าง ‘หนังสือ’ มาเป็นตัวอย่าง
(0)
Mother & Care
RELATED TOPICS
278 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ