Secret's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

สำหรับใครที่กำลังท้อแท้ หมดหวัง มาอ่านคำแนะนำดีๆ จากแม่ชีศันสนีย์กันครับ..

สำหรับใครที่กำลังท้อแท้ หมดหวัง มาอ่านคำแนะนำดีๆ จากแม่ชีศันสนีย์กันครับ..
กระผมอายุ 41 ปี ยังโสด อาศัยอยู่ต่างจังหวัดเพียงลำพัง คุณแม่มาอยู่ด้วยในบางเวลา ส่วนคุณพ่ออาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯกระผมมีกิจการร้านขายเครื่องดนตรีเล็กๆ เปิดมาได้ประมาณ 4 ปี จากเงินที่เก็บหอมรอมริบตอนไปทำงานต่างประเทศ ไม่มีภาระหนี้สิน มีเงินออมเหลือเก็บอยู่บ้าง มีบ้านเล็กๆ มีรถเก่าๆ เป็นของตัวเอง กระผมเป็นคนเรียบง่าย สมถะ ชอบใช้ชีวิตสันโดษทำในสิ่งที่ใจรัก ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ชอบเล่นดนตรีและกีฬา ศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ แม้กิจการจะไม่ได้สร้างความมั่งคั่ง แต่กระผมก็พึงพอใจและมีความสุขกับชีวิตที่พอเพียงเรื่อยมา...

จนกระทั่งกว่า 1 ปีที่ผ่านมา การค้าขายซบเซามาก รายได้ลดลงติดต่อกันทุกเดือน บ่อยครั้งที่ไม่มีลูกค้าเข้าร้าน ขายสินค้าไม่ได้เลยสักชิ้น บางครั้งเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น กระผมต้องนำเงินออมมาสำรองจ่ายโดยไม่สามารถใช้คืนกลับเข้าไปได้ ทำให้กระผมวิตกกังวลถึงชีวิตที่ไม่มีความก้าวหน้า อนาคตที่ไม่มีความมั่นคงขึ้นมาทันที ประกอบกับผู้หญิงที่กระผมชอบก็ปฏิเสธความรัก ความปรารถนาดีที่มีให้จึงทำให้ยิ่งรู้สึกหนักใจขึ้นว่า คงเป็นเพราะกระผมไม่มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตเพียงพอ จึงต้องผิดหวัง...

เหตุการณ์เหล่านี้กระตุ้นให้กระผมเกิดความเครียดและวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งจากที่เคยมีความสุขกับสิ่งที่ทำในปัจจุบันบัดนี้กลับท้อแท้ ท้อถอย ละทิ้งสิ่งที่รัก จิตฟุ้งซ่าน เต็มไปด้วยกิเลส ตัณหา อุปาทานความทะยานอยาก อยากมีอนาคตที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น จิตคิดถึงแต่เรื่องอนาคตอยู่ตลอดเวลามองตัวเองไม่มีคุณค่า บางครั้งคิดสั้นเพราะไม่มีแรงบันดาลใจ ไม่มีความสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปแล้ว ยังดีที่มีคุณแม่เป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง เป็นกำลังใจทำให้อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อจะได้มีโอกาสตอบแทนคุณคุณพ่อคุณแม่ ทำหน้าที่บุตรที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น...

กระผมมีความทุกข์ใจอย่างเหลือล้นรู้สึกมืดมนจมดิ่งอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์จนมองไม่เห็นทางออก จึงใคร่อยากเรียนถามคุณแม่ชีศันสนีย์ โปรดนำแสงสว่างชี้ทางออกให้กระผมด้วยเถิด การที่ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ มันบั่นทอนสุขภาพกายสุขภาพจิต และความเพียรในการทำภาวนาเป็นอย่างมาก
สำหรับใครที่กำลังท้อแท้ หมดหวัง มาอ่านคำแนะนำดีๆ จากแม่ชีศันสนีย์กันครับ..
จำไว้ว่า เมื่อใดที่ท้อแท้และหมดหวังอย่าลืมลมหายใจแห่งสติ...หายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว กายอยู่นี่ใจอยู่นี่

ลมหายใจแห่งสติที่เชื่อมกายและใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกัน จะนำความสงบระงับกลับมาสู่เรา เพราะสิ่งที่คุณเขียนมานี้เกิดจากความวกวนของความไม่ศรัทธาในชีวิตที่คุณเลือก ทั้งที่คุณคิดว่าก็เลือกอย่างดีที่สุดแล้ว แต่คุณกลับต้องสูญเสียอะไรบางอย่างหรือใครบางคนไป เพราะสิ่งนั้นหรือคนนั้นรับความไม่มั่นคงของสิ่งที่คุณเลือกไม่ได้ และนี่ก็แสดงว่าคุณเริ่มไม่มั่นคงในสิ่งที่คุณเลือกแล้ว

ถ้าจะให้ข้าพเจ้าให้กำลังใจ ก็คงต้องขอให้คุณลองเช็กดูว่า คุณมีศีลที่บริสุทธิ์ไหม คนที่มีศีลบริสุทธิ์จะมีความมักน้อยสันโดษ แต่ยังมีความขยันในการลงทุน คือมีความขยันในเหตุ เหตุเป็นอย่างไรย่อมปฏิเสธผลไม่ได้ นี่เป็นกฎแห่งกรรมที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้อยู่ และในเมื่อคุณมีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่ตั้งไว้อย่างมั่นคงว่า คุณจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อ...แม้แต่เหยื่อของอารมณ์ซึ่งขณะนี้คุณกำลังเป็นอยู่ คุณต้องกลับมาเห็นอารมณ์ของตัวเองว่า...มันก็แค่มา...แล้วก็ไป อย่างนี้คุณก็จะมั่นคงในสิ่งที่คุณเลือก

ถ้ามีใครสักคนรักคุณ เพราะคุณมีความมั่นคงทางอารมณ์ คนคนนั้นจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข

แต่ถ้าใครคนนั้นเลือกคุณ เพราะคุณมีความมั่นคงทางทรัพย์สมบัติ แต่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ คุณย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าสักวันคุณและเขาจะต้องทุกข์อย่างแน่นอน

ฉะนั้น อย่าหวั่นไหวในสิ่งที่ได้เลือกแล้ว ถ้าแน่ใจว่าสิ่งที่เลือกนั้นถูกศีลและถูกธรรม ดูทีไรศีลก็บริสุทธิ์ ธรรมก็สมบูรณ์คุณจะหวั่นไหวอะไร!

คุณจะหวั่นไหวทำไม!
(0)
Secret
RELATED TOPICS
661 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ