กุลสตรี's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

สาระน่ารู้กับ 10 วิธีดูแลผู้สูงอายุช่วงน้ำท่วม

สาระน่ารู้กับ 10 วิธีดูแลผู้สูงอายุช่วงน้ำท่วม
ในบางเขตพื้นที่อาจมีน้ำท่วมไปบ้างแล้วและยิ่งน้ำท่วมขังหลายวันจะมีสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆ ปะปนอยู่จำนวนมากแม้วันนี้จะยังไม่พบโรคระบาดก็ตาม แต่การป้องกันไว้ย่อมดีกว่าแก้ไข ทั้งนี้สำหรับผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ เรามีการเตรียมพร้อม 10 วิธี เพื่อลดอันตรายจากน้ำท่วมมาฝาก

1. เตรียมน้ำดื่มน้ำใช้และอาหารดำรงชีพอย่างน้อย 3 วัน

2. ไฟฉายพร้อมถ่าน เทียนไข ไม้ขีดไฟ

3. ยาสามัญประจำบ้าน 1 ชุด โดยผู้ที่มีโรคประจำตัวให้เตรียมยารักษาไว้อย่างน้อย 7 วัน

4. เตรียมอุปกรณ์พิเศษประจำตัว เช่น แว่นตา ฟันปลอม เครื่องช่วยฟัง ถังออกซิเจน

5. สำเนาเอกสารสำคัญ เช่น โรคประจำตัวและชื่อยาที่กินประจำ อาจให้แพทย์จากสถานพยาบาลที่ใช้บริการอยู่เขียนหรือออกให้ บัตรประชาชน บัตรประจำตัวผู้ป่วย เป็นต้น

6. รายชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของญาติหรือผู้ดูแล เพื่อให้สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

7. ให้ทำแผนที่บ้านของผู้สูงอายุหรือละแวกใกล้เคียง

8. เตรียมนกหวีดสำหรับเป่าขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

9. เสื้อผ้าแห้ง 1 ชุดสำหรับเปลี่ยน

10. ถุงดำหรือถุงพลาสติก สำหรับบรรจุสิ่งขับถ่ายและกระดาษชำระ
(0)
กุลสตรี
RELATED TOPICS
661 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ