Real Parenting's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

สอบถามหน่อยค่ะ นมแม่ มีวันหมดอายุไหมค่ะ

สอบถามหน่อยค่ะ นมแม่ มีวันหมดอายุไหมค่ะ
ขอแสดงความยินดีที่ลูกของคุณแม่กำลัง ได้กินนมที่ดีที่สุดนั่นคือ นมแม่ ซึ่งมีสาร อาหารครบถ้วนและมีภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้ลูก แข็งแรง และมีพัฒนาการทางสมองที่ดี 6 เดือนแรกลูกควรกินนมแม่ล้วน ไม่เสริมอย่างอื่นเลยแม้แต่น้ำเปล่า หลัง หกเดือนจึงเริ่มอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่ ต่อไปเรื่อยๆ และสามารถให้ได้นานจน มา คืออายุประมาณ 6 - 7 ขวบ หรือ น้ำนมแม่จะหมดไปเอง อย่างไรก็ดี หาก นมแม่เริ่มลดลง ควรหาวิธีเพิ่มน้ำนมแม่ ให้มากขึ้น โดยปรึกษาจากคลินิคนมแม่ หรือเว็บไซต์ศูนย์นมแม่ www.thaibreast feeding.org
นมแม่ มีวันหมดอายุไหม
Q: ตอนนี้ลูกอายุ 7 เดือนค่ะ ยังให้กินนมแม่อยู่ ตลอด บางครั้งปั๊มน้ำนมเกินก็เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ อยากทราบว่าการแช่นมแม่ในตู้เย็นจะลดสาร อาหารในน้ำนมไปหรือไม่ และอายุของน้ำนมจะคงอยู่ได้ ยาวนานเท่าไร จะมีวันเสียหรือไม่คะ

ระยะเวลาของนมที่เก็บเป็นดังนี้
• ที่อุณหภูมิ ลบ 20 องศาเซลเซียส เก็บนาน 1 ปี
• ที่ช่องแช่แข็งของตู้เย็น 2 ประตู เก็บนาน 3 - 6 เดือน ขึ้นกับการเปิด - ปิด หรือไม่ และมีการเก็บร่วมกับอาหารอื่นหรือไม่
• ที่ช่องแช่แข็งของตู้เย็นประตูเดียว เก็บได้นาน 1 - 3 เดือน ขึ้นกับการเปิด - ปิด หรือไม่ และมีการเก็บร่วมกับอาหารอื่นหรือไม่
• ที่ช่องน้ำเย็น (แต่ไม่ใช่ที่ฝาประตูจะสูญเสียความเย็นได้ง่าย) เก็บได้นาน 7
• มีบาง กรณีที่ตู้เย็นอาจปิดไม่สนิทหรือไฟดับ ทำให้มีปัญหานมละลาย กรณีนี้อายุของนมที่เก็บจะไม่นานเท่าเดิม หากจะใช้นม ต้องชิมทุกครั้งว่าเปรี้ยวหรือไม่ ถ้าเปรี้ยวหรือไม่แน่ใจ ก็ไม่ควรนำมาให้ลูกกิน
(0)
Real Parenting
RELATED TOPICS
278 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ