อนุสาร อสท's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

สองเครื่องเป่าแห่งท้องทะเล

สองเครื่องเป่าแห่งท้องทะเล
สองเครื่องเป่าแห่งท้องทะเล แม้ว่าโลกใต้ท้องทะเลนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นโลกแห่งความเงียบดังที่ Jacques Yves Costeau บิดาแห่งการดำน้ำ เคยได้เขียนหนังสือบันทึกประสบการณ์ในการดำน้ำเล่มแรกของเขา (และของโลก) ในชื่อ The Silent World หรือโลกแห่งความเงียบขึ้น เมื่อเกือบ ๖๐ ปีมาแล้ว แต่โลกใต้ทะเลแห่งนี้มีปลาอยู่ ๒ ชนิด ที่มีลำตัวกลมคล้ายกับท่อ และมีปากยาวยื่น ดูคล้ายกับเครื่องดนตรีจำพวกเครื่องเป่า
ปลาปากขลุ่ย (Cornetfish) กับ ปลาปากแตร (Trumpetfish) นั้น แม้จะมีรูปร่างคล้ายคลึงกัน แต่ก็เป็นปลาที่อยู่คนละครอบครัวกัน ปลาปากขลุ่ยจัดอยู่ในครอบครัว Fistulariidae ส่วนปลาปากแตรนั้นอยู่ในครอบครัว Aulostomidae
สองเครื่องเป่าแห่งท้องทะเล (ปลาปากขลุ่ย (Cornetfish) กับ ปลาปากแตร (Trumpetfish))
ปลาปากขลุ่ยมักจะลอยตัวอยู่นิ่งๆหรือว่ายน้ำช้าๆ อยู่ใกล้กับพื้นทะเล คอยดักจับลูกกุ้ง ลูกปลา รวมทั้งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังตัวเล็กๆ ที่อยู่ใกล้กับพื้นทรายเป็นอาหาร นานๆครั้งเราจึงจะเห็นมันขึ้นมาว่ายน้ำเล่นในบริเวณกลางน้ำ เมื่อเทียบกับปลาปากแตร ปลาปากขลุ่ยจะมีลำตัวที่เรียวยาวกว่า และมีปลายหางเป็นเส้นแหลมเหมือนแส้ที่ยื่นยาวออกไป ทั่วโลกพบปลาปากขลุ่ยเพียง ๔ ชนิดเท่านั้น ชนิดที่พบในประเทศไทย คือ ปลาปากขลุ่ยธรรมดา (Cornetfish:Fistularie commersonii)
ปลาปากขลุ่ยนั้นสามารถปรับสีสันและลวดลายบนลำตัวของมันได้ ถ้าหากเราลงดำน้ำในช่วงเวลากลางคืน เราอาจเห็นปลาปากขลุ่ยนอนหลับอยู่ใกล้กับพื้นทราย และปรับลวดลายบนลำตัวให้เป็นริ้วบั้งๆ ตลอดทางยาวของลำตัวชื่อของ Cornetfish นั้นมาจากลำตัวที่ยาวคล้ายท่อของมัน (ต้องใช้จินตนาการเปรียบเทียบนิดหน่อย เพราะถ้าเทียบกับคอร์เน็ตที่เป็นเครื่องเป่าซึ่งมีรูปร่างบิดงอม้วนไปม้วนมาแล้ว มันจะดูคล้ายกับปลายส่วนด้านที่เป็นปากเป่ามากกว่าทางด้านปากแตรที่บานออก) คงจะตั้งขึ้นเพื่อให้คล้องจองกับ Trumpetfish ที่มีรูปร่างคล้ายกับแตร หรือว่าทรัมเป็ต
(0)
อนุสาร อสท
RELATED TOPICS
273 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ