คิด Creative Thailand's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

วิวัฒนาการของนาฬิกาปลุกที่คุณอาจไม่เคยรู้

วิวัฒนาการของนาฬิกาปลุกที่คุณอาจไม่เคยรู้
แม้จะมีแสงอาทิตย์ เสียงนกร้องหรือไก่ขันที่เป็นเหมือนนาฬิกาธรรมชาติช่วยปลุกให้ตื่นขึ้นรับวันใหม่แต่เมื่อมนุษย์มีการรวมกลุ่มที่ซับซ้อนขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดบทบาทหน้าที่ในสังคม จึงเกิดความพยายามในการคิดค้นอุปกรณ์ช่วยเตือนและบอกเวลาที่สอดรับกับความต้องการตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย

• สองร้อยกว่าปีก่อนคริสตกาล ชาวกรีกประดิษฐ์นาฬิกานํ้า “เคลปไซดรา” โดยอาศัยการไหลของนํ้าผ่านรูเล็กๆในภาชนะดินเผาสู่ภาชนะอีกใบ เพื่อกำหนดช่วงเวลาในการพูดประกอบการพิจารณาคดีในศาล ซึ่งต่อมาได้พัฒนาให้สามารถส่งเสียงบอกเวลาและทำงานได้โดยอัตโนมัติด้วยระบบกาลักนํ้าซึ่ง กลายเป็นอุปกรณ์บอกเวลาที่เที่ยงตรงที่สุดจนถึงศตวรรษที่ 17 แต่ด้วยกลไกที่ซับซ้อนและข้อจำกัดที่ไม่สามารถใช้งานได้ในฤดูหนาวของบางพื้นที่เพราะนํ้าจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งทำให้ผู้คนเริ่มหันมาใช้ “นาฬิกาเทียนไข” แทนโดยปักตะปูตามความสูงของเทียนในระยะห่างเท่าๆกัน เพื่อให้เกิดเสียงเมื่อเทียนละลายและตะปูตกลงบนจานรอง

• เพื่อให้ตนเองตื่นไปทำงานในตอนเช้าทันเวลา ในปี 1787 ลีวาย ฮัทชินส์ (Levi Hutchins)ประดิษฐ์นาฬิกาปลุกจักรกลเครื่องแรกของโลกแต่นาฬิกาเรือนนี้สามารถปลุกได้แค่เวลาตี 4 เท่านั้น จนกระทั่งในปี 1876 นาฬิกาปลุกไขลานที่สามารถตั้งเวลาปลุกได้ก็ได้รับการจดสิทธิบัตรโดยบริษัท Seth Thomas ของสหรัฐฯและเริ่มวางขายในท้องตลาด

•นาฬิกาไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ออกจำหน่ายครั้งแรกในปี 1912 โดยบริษัท Warren Telechron และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะมีราคาถูกและเที่ยงตรงมากกว่านาฬิกาที่ทำงานด้วยกลไกของฟันเฟืองและใช้แรงขับจากลานสปริง
(0)
คิด Creative Thailand
RELATED TOPICS
273 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ