WE's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

วิธีการใช้เพลงเกียรติยศ ในพิธีแต่งงานให้เหมาะสม

วิธีการใช้เพลงเกียรติยศ ในพิธีแต่งงานให้เหมาะสม
ใช้ให้เป็น...เพลงเกียรติยศ
หนึ่งในองค์ประกอบของงานแต่งงานที่จะขาดไม่ได้คือ ช่วงเวลาที่พร้อมใจกันยกแก้วร้องไชโยดื่มฉลองให้แก่บ่าว - สาวหลังจบเพลงมหาฤกษ์ ซึ่งเป็นเพลงเกียรติยศตามมาตรฐานของงานแต่งที่เมื่อประธานกล่าวอวยพรจบเป็นต้องเปิด แต่นอกจากเพลงนี้ ยังมีอีก 2 เพลงเกียรติยศที่ใช้ในพิธีแต่งงานซึ่งบ่าว - สาวชาว WE ควรรู้ไว้จะได้ใช้ถูก

เพลงเกียรติยศอีก 2 เพลงที่ว่า ได้แก่ เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงมหาชัย ซึ่งหากบ่าว - สาวต้องการนำไปใช้ในพิธีฉลองมงคลสมรสก็ควรใส่ใจกับความถูกต้องในการใช้งานให้มากที่สุด เพราะแต่ละเพลงสร้างขึ้นมาเพื่อนำไปใช้กับบุคคลและโอกาสที่ต่างกัน

เทคนิคง่ายๆ ในการใช้เพลงเกียรติยศให้ถูกต้องคือ ยึดหลักการเลือกใช้เพลงตามบุคคลที่มาเป็นประธานในพิธี
ข้อควรระวังเมื่อใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีในงานแต่งงาน
เพลงสรรเสริญพระบารมี
หากในพิธีฉลองมงคลสมรสนั้นๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ต้องบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จ

สำหรับการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังจากจบคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลในงานเลี้ยงฉลองสมรสทั่วไป (ไม่ใช่งานสมรสพระราชทาน) นั้นสามารถทำได้เพราะถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระประมุขของชาติที่ทุกคนมีสิทธิ์ทำได้แต่ควรระมัดระวังให้เป็นไปโดยสมควรแก่พระเกียรติยศ ซึ่งควรเชิญชวนให้ดื่มถวายพระพรชัยมงคลเฉพาะในงานที่จัดขึ้นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นงานที่มีเกียรติรวมถึงผู้ร่วมงานแต่งกายสุภาพเท่านั้น

ส่วนการเปล่งเสียงไชโยปิดท้าย ถ้าเป็นงานพระราชพิธีหรืองานเสด็จพระราชดำเนินก็ไม่ควรเปล่งเสียงใดๆ แต่ในโอกาสทั่วไปสามารถเปล่งเสียงไชโยถวายพระพรชัยมงคลหลังจากเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วได้

สิ่งหนึ่งที่ควรจำสำหรับงานเลี้ยงฉลองสมรสพระราชทานคือ เมื่อจบการดื่มถวายพระพรชัยมงคลแล้ว ประธานในพิธีไม่ควรกล่าวให้โอวาทใดๆ ต่อ แต่สามารถเชิญแขกดื่มแสดงความยินดีให้แก่บ่าว - สาวได้ เนื่องจากคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชทานพรแล้ว
"เพลงมหาชัย" เพลงเกียรติยศสำหรับพิธีการที่มีผู้แทนพระองค์
เพลงมหาชัย
หากผู้ที่เสด็จมาคือสมเด็จพระบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระบรมราชวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า หรือพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จเป็นประธานต้องเปิดเพลงมหาชัยทั้งรับและส่งเสด็จ

นอกจากนี้หากเป็นพิธีการที่มีผู้แทนพระองค์ มีระเบียบการใช้ดังนี้

หากผู้แทนพระองค์คือสมเด็จพระบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระบรมราชวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า หรือพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จมาถึง ต้องบรรเลงเพลงมหาชัย และเมื่อผู้แทนพระองค์ประทับเรียบร้อยแล้ว จึงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการเปิดงาน เมื่อปิดงานให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเมื่อเสด็จกลับจึงใช้เพลงมหาชัยต่อท้าย แต่ในกรณีที่ผู้แทนพระองค์เป็นบุคคลอื่นก็ไม่ต้องบรรเลงเพลงใดๆ จนเมื่อผู้แทนพระองค์นั่งเรียบร้อยแล้วจึงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการเปิดงาน เมื่อปิดงานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเมื่อผู้แทนพระองค์กลับไม่ต้องบรรเลงเพลงใดๆ

Note - พิธีลอดซุ้มกระบี่ใช้เพลงอะไร
สามารถใช้เพลงอะไรก็ได้ในพิธีลอดซุ้มกระบี่ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าภาพ แต่ที่เข้มงวดคือ คนที่สามารถลอดซุ้มได้ต้องเป็นคู่สมรสของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารหรือตำรวจเท่านั้น กระบี่จึงเป็นของสูง เพราะเป็นของพระราชทาน
(0)
WE
RELATED TOPICS