คิด Creative Thailand's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

ลูกจ้าง หรือ เจ้าของ กำหนดชีวิตด้วยตัวคุณเอง !!!

ลูกจ้าง หรือ เจ้าของ กำหนดชีวิตด้วยตัวคุณเอง !!!
"DREAM DESTINATION, CAREER DESTINATION"
ในสมัยหนึ่งเราเชื่อกันว่าความสุขและความพร้อมทั้งหลายในชีวิตนั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากการสอบเข้าเรียนในสาขายอดนิยม จบออกมามีหน้าที่การงานที่มั่นคงในองค์กรที่แข็งแรง การันตีรายได้และสวัสดิการที่ครอบคลุมการดำเนินชีวิตทุกด้านหรือบางคนก็มุ่งมั่นที่จะสอบเข้าเป็นพนักงานของรัฐเพราะเป็นงานที่มีเกียรติ มั่นคง สวัสดิการดี และอยู่ได้จนเกษียณอายุ
แต่ในความเป็นจริงบนทางเลือกด้านอาชีพที่มีอยู่อย่างจำกัด รายได้ที่มีเพดานขั้นตํ่ากำหนด วันหยุดน้อย เวลาเข้า-ออกงานเดิมๆและสวัสดิการที่เริ่มไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ทำให้เมื่อนานไป หลายคนต้องตกอยู่ในสภาวะจำยอมด้วยเพราะความจำเป็นจากปัจจัยหลายด้านและต้องก้มหน้าทำงานต่อไปแบบเช้าชามเย็นชามโดยไม่คาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆในชีวิต ขณะที่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกหาทางออกให้ชีวิตด้วยการมุ่งมั่นกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยการเริ่มต้นทำธุรกิจ เป็นเจ้าของกิจการและเป็นนายตัวเองโดยพร้อมจะแบกภาระความเสี่ยงมากมายไว้บนบ่า เพื่อเป้าหมายในการ ปลดเปลื้องพันธนาการที่ครอบงำและใช้ความฝันรวมถึงแรงบันดาลใจ เป็นเข็มทิศชี้นำไปสู้เป้าหมายนั้นๆได้อย่างมีความสุข

Millennial: The Wave of Freedom
แนวโน้มและกระแสการทำงานแบบเป็นนายตัวเองกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่พนักงานบริษัท ลูกจ้างของรัฐและนักศึกษาจบใหม่ และแม้กระทั่งนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐฯโดยจากผลสำรวจความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ที่ถูกเรียกว่ากลุ่ม Millennials ในหัวข้อ “Millennials and the Future of Work Survey” โดยเว็บไซต์ www.oDesk.com สังคมและพื้นที่ของคนรักงานอิสระที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกพบว่า ร้อยละ 90 ของกลุ่มผู้ถูกสำรวจซึ่งมีอายุ 19-30 ปี คิดว่าการเป็น “ผู้ประกอบการ” คือระบบความคิดในการทำงานมากกว่าการต้องมีบริษัทเป็นของตนเองจริงๆ ในขณะที่ร้อยละ 72 ต้องการลาออกจากงานเพื่อมาประกอบอาชีพอิสระและร้อยละ 61 นั้นมีแผนจะลาออกภายใน 2 ปี ซึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้พวกเขาคิดว่าควรลาออกจากงานประจำก็คือการแสวงหา “อิสรภาพ” อันหมายถึงอิสระที่จะทำงานที่ใดก็ได้ เมื่อใดก็ได้และอิสระในการเลือกงานที่พึงพอใจโดยมีโบนัสประจำปีเป็นการได้ทำงานในระหว่างการท่องเที่ยว
ธุรกิจออนไลน์: คลื่นลูกใหม่ของ Thai Millennial
จากการสำรวจความคิดเห็นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยนิด้า โพล แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถึง “อาชีพในฝัน” พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการประกอบอาชีพส่วนตัวหรือมีธุรกิจ ส่วนตัวมากที่สุดถึงร้อยละ 25.92 เพราะรายได้ดีและไม่ต้องเป็นลูกจ้างของใคร สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางการตลาดของภาคเอกชนที่มองว่าโมเดลการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่ในบ้านเราจะเริ่มชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกาะกระแสเทคโนโลยีในธุรกิจแบบ 'สตาร์ตอัพ (Startup)' ที่กำลังอยู่ในความสนใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนรักงานอิสระจากบทสัมภาษณ์ของ ปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า กระแสของสตาร์ตอัพเป็นแนวโน้มธุรกิจที่ลงทุนตํ่าแต่ทำกำไรได้สูงโดยที่คนหนุ่มสาวอายุตั้งแต่ 20-30 ตอนปลายจะใช้เวลาทำงานในร้านกาแฟหรือร้านอาหารผ่านเครื่องมือสื่อสารกับโลกออนไลน์เพื่อสร้างธุรกิจเล็กๆของตนเอง เช่น ร้านขายกาแฟ ร้านเสื้อผ้า และร้านขายเฟอร์นิเจอร์ เมื่อธุรกิจติดตลาดก็ขายต่อให้กับกลุ่มทุนไปทำกำไรอีกต่อหนึ่ง

ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจอิสระของคนรุ่นใหม่ สิ่งที่น่าชื่นชมคือการต่อยอดความคิด ความชื่นชอบส่วนตนและความกล้าที่จะลงทุนลงแรงเพื่อสร้างความฝันของตัวเองให้เป็นอาชีพในฐานะคลื่นลูกใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งพลังงานเหล่านี้ย่อมแข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่จะคอยให้คำแนะนำหรือสนับสนุนให้พื้นที่ที่พวกเขาจะได้เริ่มลงมือสร้างและกรุยทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
(0)
คิด Creative Thailand
RELATED TOPICS
255 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ