GMBiz's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

ลีสซิ่งกสิกรไทยกับก้าวสู่ปีที่ 8 .....ก้าวสู่การเป็น Great Company

ลีสซิ่งกสิกรไทยกับก้าวสู่ปีที่ 8 .....ก้าวสู่การเป็น Great Company
GMBiZ : ประวัติการทำงาน ความสำเร็จที่ประทับใจ [Memorable Milestone] และความรู้สึกที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย?
อัครนันท์ : ผมโลดแล่นอยู่ในแวดวงการเงินการธนาคารเกือบ 20 ปี โดยเฉพาะธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ผมได้รับโอกาสจาก บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ให้พิสูจน์ความรู้ความสามารถในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ซึ่งผมมีความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เริ่มทำงานกับ บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย เพราะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมวางแผนระบบธุรกิจ กลยุทธ์ต่างๆ ร่วมกับคุณอิสระ วงศ์รุ่ง ประธานกรรมการบริหาร มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน เราได้รับโจทย์ว่าให้บริหารลีสซิ่งกสิกรไทย ให้มียอดเติบโตอย่างรวดเร็ว
จากวันนั้นถึงวันนี้ บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 อย่างมั่นคงซึ่งทำให้เกิดความภูมิใจว่า เราสามารถทำได้ และสามารถตอบโจทย์การบริหารงานภายใต้กรอบของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ด้วยเหมือนกัน
ปัจจุบัน บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทยได้มีการวางเป้าในระยะยาวไว้อย่างไร
อัครนันท์ : เรามุ่งเน้นให้ลีสซิ่งกสิกรไทยเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรือเป็นลีสซิ่งที่แตกต่างจากธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ทั่วไปคืน ลูกค้าที่มาใช้บริการขอสินเชื่อส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่าได้เงินมาแล้วก็เอาไปซื้อรถ แต่ลีสซิ่งกสิกรไทยมีศักยภาพในการให้บริการที่มากกว่า โดยบริษัทฯ มีความมุ่งหวังให้ลูกค้าที่มากับลีสซิ่งกสิกรไทยได้เงินไปซื้อรถจริง อีกทั้งยังได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการและได้รับการบริการที่ดีเลิศ รวมถึงความสมบูรณ์แบบของเครือธนาคารกสิกรไทยที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบทุกมิติ ซึ่งก่อนหน้านี้เรามีให้บริการ อย่างเช่น เช่าซื้อรถยนต์พร้อมอนุมัติบัตรเครดิต โดยเมื่อปีที่ผ่านๆ มาลีสซิ่งกสิกรไทยได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านคู่กับรถยนต์ คนกู้บ้านก็ได้สินเชื่อรถด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดี
Great Company
(0)
GMBiz
RELATED TOPICS
155 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
455 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
623 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
621 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ