WE's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

ลองเข้ามาดูแบบแหวนแต่งงาน มีให้ลองเลือกมากมาย

ลองเข้ามาดูแบบแหวนแต่งงาน มีให้ลองเลือกมากมาย
แม้เพชรรัสเซีย (Cubic Zirconia) จะเป็นเพชรที่มีคุณสมบัติการส่องประกายคล้ายเพชรแท้ แถมยังมีราคาย่อมเยากว่ามาก แต่หากหยิบกล้องส่องเพชรมาส่องดูจะเห็นว่าเหลี่ยมเจียระไนไม่คมสวยเท่าเพชรแท้ ฉะนั้นหากงบน้อย แนะนำให้เลือกเพชรแท้ที่มีขนาดเล็กลงสักหน่อยมาเป็นสิ่งแทนใจจะดีกว่า เพราะไม่ว่าจะนานแค่ไหน คุณค่าของเพชรแท้ก็ไม่มีวันลดลง

1. แหวนตัวเรือนทองคำขาวและทองชมพูฝังเพชรสี่เหลี่ยม (Emerald Cut) G Color/VS2/GIACertificate น้ำหนัก 0.61 กะรัต

2.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรสี่เหลี่ยม (Princess Cut) น้ำหนัก 0.41 กะรัต

3. แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรรูปไข่ (Oval Shape) น้ำหนัก0.32 กะรัต

4.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรสี่เหลี่ยม (Emerald Cut) E Color/VS2/GIA Certificate น้ำหนัก 0.57 กะรัต

5.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรน้ำหนักรวม 0.74 กะรัต

6.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรน้ำหนักรวม 1.00 กะรัต

7. แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรน้ำหนักรวม 0.59 กะรัต

8. แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรน้ำหนักรวม 1.05 กะรัต
ลองเข้ามาดูแบบแหวนแต่งงาน มีให้ลองเลือกมากมาย
1.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรคัดพิเศษเม็ดกลาง D Color(น้ำ 100%)GIA Certificate น้ำหนัก 1.01 กะรัตราคาพิเศษ 374,800 บาท

2.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรคัดพิเศษเม็ดกลาง D Color(น้ำ 100%)GIA Certificate ราคาพิเศษ 56,400 บาท

3.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรคัดพิเศษเม็ดกลาง D Color(น้ำ 100%) GIA Certificate น้ำหนัก 1.03 กะรัตราคาพิเศษ 375,200 บาท

4.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรคัดพิเศษเม็ดกลาง D Color(น้ำ 100%) GIA Certificate น้ำหนัก 1.01 กะรัตราคาพิเศษ 368,800 บาท

5.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรคัดพิเศษเม็ดกลาง D Color(น้ำ 100%) GIA Certificate น้ำหนัก 1.02 กะรัตราคาพิเศษ 352,200 บาท

6.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรคัดพิเศษเม็ดกลาง D Color(น้ำ 100%) GIA Certificateน้ำหนัก 1.00 กะรัตราคาพิเศษ 354,900 บาท

7.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรคัดพิเศษเม็ดกลาง D Color(น้ำ 100%) GIA Certificate ราคาพิเศษ 63,500 บาท

8.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรคัดพิเศษเม็ดกลาง D Color(น้ำ 100%) GIA Certificate ราคาพิเศษ 56,600 บาท
ลองเข้ามาดูแบบแหวนแต่งงาน มีให้ลองเลือกมากมาย
1.แหวนตัวเรือนทองคำขาว น้ำหนัก 5.58 กรัม ฝังเพชรสี่เหลี่ยมเม็ดกลาง น้ำหนัก 0.33 กะรัต ประดับเพชรน้ำหนักรวม 1.19 กะรัต

2.แหวนตัวเรือนทองคำขาว น้ำหนัก 2.40 กรัม ฝังเพชรเม็ดกลาง น้ำหนัก 0.20 กะรัต ประดับเพชรน้ำหนักรวม 0.14 กะรัต

3.แหวนตัวเรือนทองคำขาว น้ำหนัก 3.20 กรัม ฝังเพชรเม็ดกลาง น้ำหนัก 0.21 กะรัต ประดับเพชรน้ำหนักรวม 0.25 กะรัต

4.แหวนตัวเรือนทองคำขาว น้ำหนัก 8.39 กรัม ฝังเพชรเม็ดกลาง น้ำหนัก 0.17 กะรัต ประดับเพชรน้ำหนักรวม 0.64 กะรัต

5.แหวนตัวเรือนทองคำขาว น้ำหนัก 4.70 กรัม ฝังเพชรสี่เหลี่ยมเม็ดกลาง น้ำหนัก 0.11 กะรัต ประดับเพชรน้ำหนักรวม 0.33 กะรัต

6.แหวนตัวเรือนทองคำขาว น้ำหนัก 5.00 กรัม ฝังเพชรเม็ดกลาง น้ำหนัก 0.25 กะรัต ประดับเพชรน้ำหนักรวม 0.50 กะรัต

7.แหวนตัวเรือนทองคำขาว น้ำหนัก 4.67 กรัม ฝังเพชรเม็ดกลาง น้ำหนัก 0.12 กะรัต ประดับเพชรน้ำหนักรวม 0.73 กะรัต

8.แหวนตัวเรือนทองคำขาว น้ำหนัก 3.80 กรัม ประดับเพชรน้ำหนักรวม 0.32 กะรัต
ลองเข้ามาดูแบบแหวนแต่งงาน มีให้ลองเลือกมากมาย
1.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรเม็ดกลาง F Color/IF น้ำหนัก 0.38 กะรัตก้านแหวนฝังเพชรกลมสองแถวคู่

2.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรชูเม็ดกลาง E Color/IF น้ำหนัก 0.48 กะรัต บ่าข้างและก้านแหวนประดับเพชรสี่เหลี่ยม (Princess Cut) และเพชรกลมแถวเดี่ยว

3.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรชูเม็ดกลาง H Color/VVS2 น้ำหนัก 1.40 กะรัต ก้านแหวนบิดเล็กน้อยประดับเพชรสี่เหลี่ยม (Princess Cut)

4.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรชูเม็ดกลาง G Color/IF น้ำหนัก 0.82 กะรัต ก้านแหวนประดับเพชรสี่เหลี่ยม (Princess Cut)

5.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรเม็ดกลาง D Color/IF น้ำหนัก 0.41 กะรัต

6.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรชูเม็ดกลาง F/VVS1 น้ำหนัก 0.82 กะรัต ก้านแหวนไขว้ทับกันประดับเพชรกลม

7.แหวนตัวเรือนทองคำขาวหนามเตยรูปหัวใจฝังเพชรเม็ดกลาง E Color/IF น้ำหนัก 0.46 กะรัต ก้านแหวนประดับเพชรกลม

8.แหวนตัวเรือนทองคำขาวฝังเพชรชูเม็ดกลาง F/IF น้ำหนัก 0.81 กะรัต ก้านแหวนทรงอิตาลี
ลองเข้ามาดูแบบแหวนแต่งงาน มีให้ลองเลือกมากมาย
1.แหวนตัวเรือนทองคำขาว ฝังเพชรเม็ดกลางรูปหัวใจ G Color/VVS2 น้ำหนัก 0.70 กะรัต ประดับเพชร 12 เม็ด น้ำหนักรวม 0.15 กะรัต

2.แหวนตัวเรือนทองคำขาว ฝังเพชรเม็ดกลาง H Color/IF/3EX/GIA Certificate น้ำหนัก 1.01 กะรัต ประดับเพชร 80 เม็ด น้ำหนักรวม 0.67 กะรัต

3.แหวนตัวเรือนทองคำชุบขาว ฝังเพชรเม็ดกลาง F Color/VVS2/3EX/GIA Certificate น้ำหนัก 0.91 กะรัต ประดับเพชร 16 เม็ด น้ำหนักรวม 0.29 กะรัต

4.แหวนตัวเรือนทองคำขาว ฝังเพชรเม็ดกลาง D Color/VVS2/3EX/GIA Certificate น้ำหนัก 0.40 กะรัต ประดับเพชร 24 เม็ด น้ำหนักรวม 0.29 กะรัต

5.แหวนตัวเรือนทองคำขาว ฝังเพชรเม็ดกลาง D Color/VS1/3EX/GIA Certificate น้ำหนัก 0.42 กะรัต

6.แหวนตัวเรือนทองคำขาว ฝังเพชรเม็ดกลาง G Color/VVS1/3EX/GIA Certificate น้ำหนัก 0.54 กะรัต ประดับเพชร 6 เม็ด น้ำหนักรวม 0.34 กะรัต

7.แหวนตัวเรือนทองคำชุบขาว ฝังเพชรสี่เหลี่ยมเม็ดกลาง (Princess Cut) F Color/VVS1/2EX/GIA Certificate น้ำหนัก 0.80 กะรัต

8.แหวนตัวเรือนทองคำชุบขาว ฝังเพชรเม็ดกลาง H Color/VVS2/3EX/GIA Certificate น้ำหนัก 1.14 กะรัต ประดับเพชร 80 เม็ด น้ำหนักรวม 1.16 กะรัต
(0)
WE
RELATED TOPICS