Mother & Care's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

มาเพิ่มความจำสมอง เพื่อศักยภาพลูกรัก กันคุณแม่ทั้งหลาย

มาเพิ่มความจำสมอง เพื่อศักยภาพลูกรัก กันคุณแม่ทั้งหลาย
ทราบไหมว่า ทำไมเด็กทุกคนจึงมีความสามารถในการเรียนรู้ และการจดจำได้ตั้งแต่วัยแรกเกิด เพราะประสบการณ์ของสมองที่ได้รับจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการมองเห็น สัมผัส ได้กลิ่น ได้ยินเสียง ได้รับรส ได้เคลื่อนไหว ไปหยิบจับสำรวจสิ่งรอบตัว ทำให้สมองสะสมประสบการณ์ข้อมูลต่างๆ ผ่านการมองเห็น การได้ยิน การรับกลิ่น การรับรู้รส การสัมผัส การเคลื่อนไหว แล้วเมื่อประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้รับข้อมูลของแสง เสียง ลักษณะ รูปร่าง ขนาด ทิศทาง หรือสิ่งต่างๆ ที่ได้พบเห็น สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ความถี่ของคลื่นสมองจะทำการแปล และอ่านความหมายจากข้อมูลที่ได้รับเหล่านั้นออกมา ทำให้สมองเกิดการรับรู้และเรียนรู้เพิ่มขึ้นค่ะ
เพิ่มความจำสมอง เพื่อศักยภาพลูกรัก
เมื่อลูกโตขึ้น เคลื่อนที่ไปโน่นมานี่ได้ ทำให้ได้พบเห็น ได้กะระยะทาง ได้ทดลอง เกิดการสะสมความรับรู้ต่อวัตถุและคนขึ้นมา ความจำก็พัฒนาเพิ่มขึ้น ลูกจึงจดจำอะไรได้นานขึ้น การเปิดโอกาสให้ลูกได้ทดลอง ได้สัมผัส ได้รู้เห็นสิ่งต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งได้เล่น ได้สำรวจ ได้ทดลองทำมากเท่าใด ยิ่งส่งผลต่อความฉลาดในการเรียนรู้และการจดจำที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นมาพัฒนาศักยภาพของสมองให้ลูกเรียนรู้และจดจำได้ดีกันนะคะ

NOTE
สร้างสิ่งแวดล้อมของคำศัพท์
ติดโปสเตอร์ตัวอักษร ก ไก่ ข ไข่ ตามผนังห้องที่ลูกมองเห็นได้ง่าย อาจเพิ่มภาษาอังกฤษ A B C ตัวเลข ชวนดูแมกกาซีน เมื่อเห็นภาพโฆษณา รูปต่างๆเช่น ภาพบ้านให้ขีดวงรูปบ้าน แล้วเขียนทับว่า"บ้าน" หรือรูปแมวให้วงไว้ แล้วเขียนใต้ภาพว่า "แมว" เพื่อสอนให้รู้จักการเขียน อาจตัดคำและภาพเหล่านั้นไปแปะติดบนผนังบ้านให้ลูกได้เห็น แล้วจะได้ฝึกอ่านด้วยกันบ่อยๆเหล่านี้จะช่วยให้ลูกอ่านได้เร็ว แล้วรู้จักคำใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยคะ
(0)
Mother & Care
RELATED TOPICS
286 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ