กุลสตรี's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

มาอ่านเทคนิคดีๆ ในการทำงานให้ได้งานเถอะ

มาอ่านเทคนิคดีๆ ในการทำงานให้ได้งานเถอะ
เวิร์กให้เวิร์ก
เรามักคิดว่าเวลาทำงาน (Working Time) คือเวลาที่แสนทุกข์ระทม เพราะเราต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย มีเพียงเวลาที่เราได้พักผ่อนได้เที่ยวเท่านั้นที่ทำให้เรามีความสุขได้ มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือ???

การทำงานเป็นการแสดงถึงคุณค่าของตัวคุณเอง ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตาม ผู้จัดการ เจ้าของกิจการ พนักงานขาย งานแม่บ้าน หรืองานรักษาความปลอดภัย ต่างก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนั้น งานทุกงานจึงต่างมีคุณค่าในตัวของมันเอง แต่เราจะทำอย่างไรให้งานของเรามันเวิร์ก คือ สุข สนุก และสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเทคนิคหนึ่งที่นักวิชาการต่างแนะนำ และเราเองอยากจะชักชวนให้ชาวกุลสตรีทุกท่านลองนำไปปฏิบัติและปรับใช้ คือ การทำงานโดยยึดหลัก P-D-C-A นั่นเองค่ะ
เวิร์กให้เวิร์ก
วางแผน (Plan)
การทำงานจำเป็นต้องมีการวางแผน กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นจริงได้ ไม่เช่นนั้นเราก็จะทำงานนั้นไปเรื่อยๆ ไม่เห็นผลสำเร็จที่เป็นชิ้นเป็นอัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนทำงานรู้สึกเบื่อหน่าย ขาดความท้าทาย จนนำไปสู่ผลงานที่ถดถอยและขาดแรงใจที่จะทำงานในที่สุด การวางแผนที่ชัดเจน คือรู้ว่าในแต่ละวันต้องทำอะไร และทำเพื่อเป้าหมายอะไร จะต้องทำอย่างไร จะช่วยทำให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น การทำงานต่างๆก็จะเป็นขั้นเป็นตอน และสำเร็จได้ตามแผนที่วางไว้ในที่สุด เมื่องานบรรลุผลสำเร็จย่อมทำให้คนทำงานเกิดความรู้สึกสบายใจและเป็นแรงผลักดันให้เกิดความคิดใหม่ๆต่อไป ทั้งนี้การวางแผนงานควรมีการจดบันทึกอย่างชัดเจนว่า ในแต่ละวันมีงานอะไรบ้างที่ต้องทำให้สำเร็จ เพื่อเป็นเสมือนแผนที่ที่จะคอยเตือนให้เราเดินไปอย่างถูกทาง

ลงมือทำ (Do)
เมื่อวางแผนแล้ว มาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติ แต่หากไม่ปฏิบัติก็ไร้ประโยชน์ นอกจากนี้ แผนที่ดีต้องมีการตรวจสอบ และการติดตามผลว่าสำเร็จหรือไม่ เป็นการ Feedback ตนเอง โดยหาโอกาสพูดคุยกับตัวเองในแต่ละวันและทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น สาเหตุของความไม่สำเร็จ เพื่อที่คุณจะได้วางแผนแก้ไขให้งานสำเร็จได้ในวันถัดไป และในระหว่างการทำงานแต่ละอย่างนั้น คุณควรคิดถึงงานชิ้นนั้นเพียงอย่างเดียว รับรองได้ว่าเมื่อคุณทำงานสำเร็จ คุณจะรู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกมีความสุขกับงานแต่ละอย่างที่สำเร็จลุล่วงไป
เวิร์กให้เวิร์ก
ตรวจสอบ (Check)
เมื่อทำงานได้เสร็จสิ้นแล้ว ไม่ได้หมายความว่าจบกัน คุณจะต้องตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานของคุณพึงพอใจกับผลงานแต่ละชิ้นมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะผลักดันให้คุณต้องปรับปรุงผลงานอยู่เสมอ ด้วยการวางแผนใหม่อีกสักครั้ง หากงานที่ทำไปแล้วแม้ว่าคุณทำงานได้สำเร็จตามแผนที่กำหนดขึ้น แต่ผู้รับไม่ชอบ ไม่พอใจ คุณจะต้องปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่ เพื่อสร้างผลงานที่ผู้รับพึงพอใจ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบความสำเร็จของผลงานได้หลายวิธี เช่น การสอบถามโดยตรง หรือดูว่าลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำหรือไม่ วิธีการเหล่านี้ นอกจากที่คุณจะได้รู้ถึงผลสำเร็จที่แท้จริงของงานแล้ว ยังสะท้อนถึงความใส่ใจที่คุณมีต่อลูกค้าและงานของคุณอีกด้วย

ปรับปรุง (Act)
เมื่อคุณได้รู้แล้วว่าผลงานของคุรอยู่ในระดับใด ขั้นตอนถัดมาคือ การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อที่ว่าคุณจะได้หาวิธีการทำอย่างไร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การพัฒนาผลงานอยู่เสมอจะทำให้คุณมีผลงานที่ดีขึ้น ดีขึ้น อีกทั้งคุณยังสุขกว่าการทำงานแบบเดิมๆ อย่างนี้งานของคุณก็มีแต่เวิร์ก กับเวิร์กมากขึ้น การทำงานแบบที่เรียกว่าเวิร์ก ไม่ได้ดูแค่ว่าคุณมีเงินเข้ามามากขึ้นเท่านั้น ต้องดูด้วยว่าคุณมีความสุกมากขึ้นด้วยไหม คนทุกคนต่างก็อยากที่จะทำงานอย่างมีความสุข เพราะความสุขที่เกิดขึ้นแม้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นเสมือนน้ำเย็นที่ชโลมใจให้ชื่นฉ่ำ และมีแรงที่จะฮึดสู้ทำงาน แม้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน การทำงานให้เวิร์กคือ “การทำงานเต็มความสามารถ ถือว่างานคือคุณค่าของชีวิต แต่อย่าเอาชีวิตไปยึดติดอยู่กับงาน” นะจ๊ะ
(0)
กุลสตรี
RELATED TOPICS
155 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
455 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
623 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
621 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ