แพรว's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

พืชชนิดนี้ เขาเรียกว่า 'ปอรู้แจ้ง'

พืชชนิดนี้ เขาเรียกว่า 'ปอรู้แจ้ง'
มีปอหรือไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งชื่อช่างเป็นมงคลดีแท้ว่า “ปอปฏิเวธ” ซึ่งคำว่า ปฏิเวธนี้เป็นคำในทางพระพุทธศาสนาแปลได้ว่า รู้แจ้ง แทงตลอด ตรัสรู้ หรือบรรลุมรรคผลนิพพาน อย่างนี้แสดงว่าปอชนิดนี้มีอะไรเกี่ยวข้องกับธรรมะธรรมโมหรืออย่างไร

ปอปฏิเวธเป็นพันธุ์ไม้ที่จัดอยู่ในวงศ์ Malvaceae หรือ Mallows Family ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับชบา ฝ้าย และกระเจี๊ยบ ลำต้นขึ้นเป็นต้นเดี่ยวในแนวตั้ง สูงราว 3 ฟุต ดอกก็เป็นดอกเดี่ยว ออกตามโคนก้านใบ ดอกมี 5 กลีบ สีออกม่วงอมแดง แต่วงในดอกจะเป็นสีม่วงคล้ำเกือบดำ

และนอกจากชื่อไทยจะชื่อปอปฏิเวธแล้ว ชื่อในทางพฤกษศาสตร์คือ Hibiscus patevedii และชื่อสามัญคือ Patived Hibiscus นั้น จะเห็นได้ว่า ก็ยังมีคำว่าปฏิเวธรวมอยู่ด้วยทั้งนั้น ต้นสายปลายเหตุก็เนื่องจากว่า มีการค้นพบปอชนิดนี้ครั้งแรกในเมืองไทยเรา โดยนักวิชาการคนสำคัญคนหนึ่งของกรมป่าไม้ผู้มีนามว่า ดร.ปฏิเวธ อารยะศาสตร์ ชื่อของท่านจึงได้รับเกียรติให้ตั้งเป็นชื่อปอดอกม่วงพันธุ์นี้นั่นเอง

หาไปปลูกกันสักต้นไหม เพื่อจะได้ไว้ช่วยเตือนใจได้สำหรับคนที่มีเป้าหมายไปสู่ความหลุดพ้น
(0)
แพรว
RELATED TOPICS
254 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ