iDesign's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

พบเทคโนโลยีแห่งอนาคตหลากหลายได้ใน MEET THE FUTURISTS

พบเทคโนโลยีแห่งอนาคตหลากหลายได้ใน MEET THE FUTURISTS
ในเดือนนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องราวแนวโน้มทัศนคติผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มีทัศนคติในแง่บวกกับอนาคตและเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ มักจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความทันสมัย มีความถนัดในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ทางเทคโนโลยีต่างๆ ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตน
Product ใหม่ในอนาคตของ Apple
กลุ่มคนเมืองหัวก้าวหน้า คาดหวังกับอนาคตอันหรูหราสะดวกสบายที่เทคโนโลยีสามารถให้ได้ (ลองจินตนาการถึงนาฬิกาปลุกสั่งโดยสมาร์ทโฟนที่สามารถชงกาแฟให้ได้ทันทีที่ดัง) มีภาพลักษณ์เป็นผู้นำที่ทันสมัย ทันแฟชั่น มีรสนิยมสูงและมีสไตล์ของตนเอง เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่เสมอ
ประสบการณ์ใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้น จาก google glass
เป็นคนกลุ่มแรกที่จะเริ่มใช้สินค้านวัตกรรมและกล้าที่จะลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ มัก แสวงหาและทดลองเพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตนเองโดยเฉพาะ แอพพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยที่สามารถเข้าใจได้ง่าย, ใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยากจนเกินไป มีหน้าตาที่ดูดี และที่สำคัญคือสามารถตอบสนองความต้องการด้านสังคมได้
Interior ที่มีความเป็นอนาคตมากๆ
พัฒนาการของวัสดุจะเป็นไปในแนวทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ใน การตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกและประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ลูกเล่น แสง สี เสียง สัมผัสและกลิ่น, วัสดุที่มีรูปทรงหรือผิวสัมผัสที่โค้งมน, เรียบง่ายแต่นำสมัยและเหมาะสมกับการใช้งาน
Russian pavillion ที่สร้างสรรค์ด้วย QR Code
ใช้เทคนิคกระบวน การผลิตทางอุตสาหกรรมที่พิเศษ มีลูกเล่นด้านนวัตกรรมและมีความเป็นอนาคต สำหรับด้านการตกแต่งสถานที่ควรเน้นไปทางองค์ประกอบเส้นสายที่ต่อเนื่องทำให้เกิดความรู้สึกไม่หยุดนิ่ง, ก้าวหน้าและมีพลัง การใช้ แสงที่มีสีสันพิเศษเพื่อแสดงถึงความลํ้าสมัย เป็นปัจจัยสำคัญในการ สร้างอารมณ์ความรู้สึกด้วยเช่นกัน
(0)
iDesign
RELATED TOPICS
328 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
303 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ