กุลสตรี's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

"พบกับ แต้ว - ณฐพร กับแฟชั่นสวยๆ ใน CLASSY & SASSY"

พบกับ "แต้ว - ณฐพร " กับแฟชั่นสวยๆ ใน CLASSY & SASSY
CLASSY & SASSY
นางแบบ : ณฐพร เตมีรักษ์ ศุจินทรา โสตถิวันวงศ์ แต่งหน้า : จิรายุ ดีสาระ
ผม : เจมส์ สมเจตน์
ช่างภาพ : วรุณ เกียรติศิลป์
ผู้ช่วยช่างภาพ : พร้อมพงศ์ เดชพล รัชภูมิ แย้มเนตร
สไตลิสต์ : รชกฤต กิตติ
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : กันยามัย, ซีเอย่า
พบกับ "แต้ว - ณฐพร " กับแฟชั่นสวยๆ ใน CLASSY & SASSY
พบกับ "แต้ว - ณฐพร " กับแฟชั่นสวยๆ ใน CLASSY & SASSY
พบกับ "แต้ว - ณฐพร " กับแฟชั่นสวยๆ ใน CLASSY & SASSY
พบกับ "แต้ว - ณฐพร " กับแฟชั่นสวยๆ ใน CLASSY & SASSY
นางแบบ : ณฐพร เตมีรักษ์
ศุจินทรา โสตถิวันวงศ์
แต่งหน้า : จิรายุ ดีสาระ
ผม : เจมส์ สมเจตน์
ช่างภาพ : วรุณ เกียรติศิลป์
ผู้ช่วยช่างภาพ : พร้อมพงศ์ เดชพล รัชภูมิ แย้มเนตร
สไตลิสต์ : รชกฤต กิตติ
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : กันยามัย, ซีเอย่า
(0)
กุลสตรี
RELATED TOPICS