LOOKER's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างไรให้ส่งเสริมประสิทธิภาพการออกกำลังกาย

ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างไรให้ส่งเสริมประสิทธิภาพการออกกำลังกาย
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอและหลัง + ท่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง อย่างง่ายๆ

ยืดกล้ามเนื้อส่วนหลัง
นั่งให้ฝ่าเท้าชนกัน ผ่อนคลายคอและหลัง ก้มตัวเหยียดมือไปข้างหน้า ค้างไว้ 10 วินาที
ยืดกล้ามเนื้อส่วนหลัง
นั่งเหยียดขาราบไปกับพื้น ยกเท้าขวาไขว้ไปวางด้านข้างของเข่าซ้าย ใช้ศอกซ้ายดันเข่าขวาด้านนอกไว้ หมุนตัวไปทางขวาท้าวมือไปด้านหลัง ให้ลำตัวด้านซ้ายตึง ค้างไว้ 10 วินาที สลับทำทั้งสองข้าง
ยืดกล้ามเนื้อส่วนหลัง
นอนหงายค่อยๆ ดึงเข่าทั้งสองข้างมาชิดลำตัว มือโอบเข่าไว้ ทิ้งไว้ 10 วินาที
เสริมความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อส่วนหลัง
นอนคว่ำมือแนบข้างลำตัว ยกศีรษะขึ้น ทำค้างไว้ 5-10 วินาที

นอนคว่ำ แขนยื่นออกไปด้านหน้า ดันแขนยกตัวขึ้นค้างไว้ 5-10 วินาที
เสริมความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อส่วนหลัง
นอนหงาย ชันเข่าสองข้างมือสองข้างวางข้างลำตัว เท้าสองข้างยันพื้น ค้างไว้ 5-10 วินาที

นอนหงาย ชันเข่า เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง กดหลังให้ติดกับพื้นมากที่สุด ค่อยๆ ยกศีรษะ และไหล่ขึ้น ทำค้างไว้ 10 วินาที
(0)
LOOKER
RELATED TOPICS
200 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
697 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ