อนุสาร อสท's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

บัวควีนสิริกิติ์...ความงดงามของราชินีแห่งไม้น้ำ

บัวควีนสิริกิติ์...ความงดงามของราชินีแห่งไม้น้ำ
ความงดงามของราชินีแห่งไม้น้ำกับบัวชนิดใหม่ของโลกที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยคนไทยที่รักบัวเป็นชีวิตจิตใจแรงบันดาลใจในการที่จะได้บัวสวย ๆ สักดอกนั้น ไม่ง่ายเลย นอกจากความอดทนในการคัดเลือกสายพันธุ์ จินตนาการถึงผลลัพธ์ที่จะกลายเป็นดอกว่าจะเป็นสีอะไร นำต้นไหนเป็นแม่พันธุ์ นำต้นไหนเป็นพ่อพันธุ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องคำนึงทั้งสิ้น วันนี้ประเทศไทยได้พบกับความงดงามของดอกไม้น้ำชนิดนี้ และพร้อมที่จะผลิบานไปทั่วแผ่นดินแล้ว...
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้บัวลูกผสมนี้มีชื่อว่า “บัวควีนสิริกิติ์ (Nymphaea ‘Queen Sirikit’)” เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
จากความงดงามและมีลักษณะแตกต่างจากบัวพันธุ์อื่นๆ ทำให้สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต เพื่อให้เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้บัวลูกผสมนี้มีชื่อว่า “บัวควีนสิริกิติ์ (Nymphaea ‘Queen Sirikit’)” เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ พร้อมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็น “พระมารดาแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” (Mother of Biodiversity Conservation) จากรัฐบาลไทยในปี พ.ศ.๒๕๕๓
นายไพรัตน์ ทรงพาณิช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นนักผสมพันธุ์บัวที่มีชื่อเสียงอย่างมากในวงการบัวโลก
บัวชนิดนี้ ได้รับการผสมโดยนายไพรัตน์ ทรงพาณิช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นนักผสมพันธุ์บัวที่มีชื่อเสียงอย่างมากในวงการบัวโลก กว่าจะได้ดอกบัวที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษ ๆ นั้นต้องใช้เวลากันยาวนานทีเดียว ซึ่งท่านได้เล่าให้ฟังอย่างภูมิใจว่า
“สำหรับบัวชนิดนี้เป็นลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามสกุลย่อย ระหว่างสกุลย่อย Nymphaea (บัวเขตอบอุ่น หรือบัวฝรั่ง) ชื่อว่าเพอรีส์ ไฟร์ โอปอล (Perry’s Fire Opal) กับสกุลบัวผัน (Brachyceras) ชื่อว่านาวกวักฟ้า (Nangkwaug Fah) โดยใช้เพอรีส์ ไฟร์ โอปอล เป็นต้นแม่ และนางกวักฟ้า เป็นต้นพ่อ ใช้เวลากว่า ๔ ปี จึงได้ลูกผสมออกมามีกลีบดอกสองสี และบัวลูกผสมชนิดนี้ยังสามารถขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติอีกด้วย”
บัว ดอกไม้ที่ผลิบานงดงามบนผืนโลก
บัว ดอกไม้ที่ผลิบานงดงามบนผืนโลกและได้รับการขนานนามให้เป็นราชินีแห่งมวลไม้น้ำ ดังนั้น การที่มีบัวชนิดใหม่ที่มีความงดงามเกิดขึ้น ทั้งยังได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากจะสร้างความปลื้มปีติให้แก่ผู้คนทั้งแผ่นดินแล้ว ยามที่ดอกบัวควีนสิริกิติ์ผลิดอก เราจะรับรู้ร่วมกันถึงความงามที่พระองค์ได้สร้างไว้บนแผ่นดินนี้ และไม่มีทางที่จะมีสิ่งใดมาลบเลือนไปจากหัวใจคนไทย...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...
(1)
อนุสาร อสท
RELATED TOPICS
273 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ