GMBiz's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

ถ้าอยากเป็นคนผลิตแอพฯ มือใหม่ ต้องลองเข้ามาอ่านดู

ถ้าอยากเป็นคนผลิตแอพฯ มือใหม่ ต้องลองเข้ามาอ่านดู
START UP Company! เริ่มต้นกับการเป็นบริษัทพัฒนาแอพฯ มือใหม่
เชื่อว่าถึงขณะนี้ผู้บริโภคในสังคมเมือง คงมีน้อยคนนักที่ไม่รู้จัก ‘App’ บนสมาร์โฟน และแท็บเลต อย่างน้อยแม้ไม่ได้ใช้ก็น่าจะได้ยินชื่อ ได้ฟังข่าวทางโทรทัศน์ หรือเห็นคนรอบๆตัวใช้กันอยู่บ้าง
เมื่อ Smartphone และ Social Network หลุดพ้นจากแค่แฟชั่น หรือกระทั่งเทรนด์แต่ได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตประจำวันของคนเมืองสิ่งหนึ่งที่ตามมาติดๆ คือ โอกาสทางธุรกิจของโลกใบใหม่ที่ต้องปรับตัวเข้าหาแฟลตฟอร์มไร้สายอย่างเป็นกิจจะลักษณะ ไม่ถือเอาเป็นแพ็คเกจเสริมเหมือนอย่างเก่าก่อนอีกต่อไป
App แบบไหนถึงจะไปรอด
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นก็เหมือนธุรกิจทั่วไป คือ‘ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว’ ยิ่งเป็นสินค้าหน้าใหม่ในเมืองไทย ยิ่งต้องมีอุปสรรคในการให้ความรู้ตลาด ทำวิจัยพฤติกรรม และการคิดต่างที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบใครได้ ธุรกิจพัฒนาแอพพลิเคชั่น เป็นธุรกิจที่ Global เนื่องจากไร้อุปสรรคด้านพรมแดนแต่อุปสรรคด้านเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าขบคิดอยู่ ดังนั้นวิธีคิดแบบคนไทย และ Content แบบไทยๆ ไม่มีคนชาติไหนในโลกจะมาเข้าใจได้อย่าง ebay ก็อาจจะเจาะกลุ่มคนไทยที่ใช้สินค้านอก หรือสินค้าจากต่างประเทศได้แต่จะไม่มีวันเจาะลึกถึงตลาดทุกระดับเพราะแค่ผู้ใช้ที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่คล่องก็คงค้าขายและส่งเมล์คุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องแล้ว
พัฒนาทั้ง 2 ด้าน
หลักการทำบริษัทเกิดใหม่นั้น สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ คือ‘เรียนรู้และพัฒนา’ ไม่เพียงแต่อยู่ในขั้นเรียนรู้และพัฒนาเท่านั้นแต่ยังต้องเรียนรู้และพัฒนาให้เร็วด้วย ถ้าหากว่าอยู่ในธุรกิจนี้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา การเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจ Mobile Application นั้นจะเป็นการพัฒนาอยู่ใน 2 เรื่องที่สำคัญที่ต้องทำไปพร้อมๆกันก็คือ Product Development และ Customer Development
(0)
GMBiz
RELATED TOPICS
155 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
455 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
624 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
623 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ