Real Parenting's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

ชวนคุณแม่ท้อง ตรวจสุขภาพตามไตรมาส

ชวนคุณแม่ท้อง ตรวจสุขภาพตามไตรมาส
การตั้งครรภ์เป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงเรา แต่คงจะดีไม่น้อย ถ้าเราได้เฝ้าดูธรรมชาตินี้ไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยต่างๆ ก่อนคลอดจึงสำคัญ เพื่อติดตามพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ มีรายการสำคัญอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

การตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน (Immunity to Rubella)
เพื่อตรวจหาว่าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันโรคนี้หรือไม่ หากไม่มีก็จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้ได้ หากมีการติดเชื้อในไตรมาสแรกจะส่งผลให้ทารกมีความพิการสูง
วิธีตรวจ เจาะเลือด

การตรวจหมู่โลหิต Rh (Rh Factor)
เพื่อตรวจหาว่าแม่มีหมู่โลหิตเป็น Rh บวกหรือ Rh ลบ เพราะหมู่โลหิตสามารถถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกได้ หากแม่กับลูกมีหมู่โลหิตที่ไม่ตรงกันก็อาจทำให้เกิดปัญหา เช่น หากแม่มี Rh ลบ แต่ลูกในครรภ์มี Rh บวก ร่างกายของแม่ก็จะสร้างแอนติบอดีมาทำลายเม็ดเลือดแดงของลูก เป็นต้น เมื่อมีการตรวจพบความแตกต่างของหมู่โลหิตนี้ คุณหมอจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการต่อต้านของหมู่โลหิตได้ทันท่วงที
วิธีตรวจ เจาะเลือด

การตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี
(HBV Screening)
การตรวจนี้สามารถตรวจเมื่อไรก็ได้ตลอดการตั้งครรภ์ แต่โดยส่วนมากมักจะตรวจในไตรมาสที่หนึ่ง ไวรัสตับอักเสบบีนี้สามารถถ่ายทอดผ่านจากเลือดของแม่ไปสู่ลูกได้ขณะที่คลอด ดังนั้นการตรวจล่วงหน้าจึงช่วยป้องกันและช่วยในการวางแผนรักษาอย่างทันท่วงที
วิธีตรวจ เจาะเลือด
การตรวจวินิจฉัยต่างๆ ก่อนคลอดสำคัญต่อพัฒนาการของลูกน้อย
การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs)
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี้ หากไม่ได้รับการรักษา จะทำให้ทารกเมื่อแรกคลอดติดเชื้อได้ บางโรงพยาบาลอาจมีการตรวจแค่โรคซิฟิลิสและโรคเอดส์ ดังนั้นคุณแม่ท้องควรจะตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ด้วย เช่น หนองใน หนองในเทียม เริม เพราะทั้งสามชนิดนี้ล้วนเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ด้วยเช่นกัน
วิธีตรวจ เจาะเลือด และตรวจเชื้อบริเวณช่องคลอดและปากมดลูก

การตรวจอื่นๆ การตรวจชิ้นเนื้อรก(Chorionic Villus Sampling)
แม่ท้องที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และครอบครัวของคุณแม่หรือครอบครัวของสามีมีประวัติเป็นโรคเกี่ยวกับพันธุกรรม เช่น ซิสติกไฟโบรติก ทำให้เกิดโรคที่ปอดและระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น ซึ่งสามารถตรวจได้เมื่ออายุครรภ์ 10 - 12 สัปดาห์ เพื่อตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม
วิธีตรวจ ในขั้นแรกจะใช้การอัลตราซาวนด์เพื่อหาตำแหน่ง จากนั้นคุณหมอก็จะสอดท่อผ่านปากมดลูก หรือใช้เข็มสอดผ่านหน้าท้องเพื่อเก็บตัวอย่างเซลล์จากรกไปตรวจ
หมายเหตุ การตรวจนี้อาจมีความเสี่ยงให้เกิดการแท้งในอัตรา 1 ต่อ 100 คน
(0)
Real Parenting
RELATED TOPICS
644 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ