herworld's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

จะเตรียมตัวอย่างไรบ้าง.....เมื่อได้เลื่อนตำแหน่ง

จะเตรียมตัวอย่างไรบ้าง.....เมื่อได้เลื่อนตำแหน่ง
ในเมื่อทำงานมาก็หลายปี ทำผลงานดีๆ ให้เจ้านายเห็นก็เยอะ คงจะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ถูกเลื่อนไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมด้วยความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม คุณจะเตรียมตัวอย่างไรเมื่อวันนั้นได้มาถึงแล้ว
ต้องมีประสิทธิภาพในด้านการ บริหารและการจัดการ จากที่ต้องจดจ่ออยู่กับโปรเจกต์งานที่ได้รับ มอบหมายของตนเองเป็นที่ตั้งแล้ว แต่การที่คุณ ได้เลื่อนเป็นถึงผู้จัดการ การจัดการรวมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลก็เป็นสิ่งที่คุณควรคิดถึงเป็นอันดับแรก ในเมื่อเป็นหัวหน้างานถ้าคุมลูกน้องไม่อยู่นั่นหมายถึงว่าคุณไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการได้
มีความเป็นกลาง ผู้จัดการแปลได้แบบภาษาชาวบ้าน ก็คือ การเป็นหัวหน้าในเมื่อการเป็นหัวหน้าที่มี ลูกน้องมากมายหลากหลายประเภท(ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร)คุณก็ต้องสามารถรับมือกับ ความหลากหลายนั้นได้
เก็บอีโก้เอาไว้ที่บ้าน ความมีศักดิ์ศรีอันเปี่ยมล้นที่เคยมีต้อง เก็บพับไปก่อน เพราะการที่เป็นคนมีอีโก้นั่น หมายถึงว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองสูงและจะ ไม่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากความเชื่อ ของตนเองสักเท่าไหร่
มีความเข้มแข็งและโอนอ่อนอยู่ในที การเป็นหัวหน้าที่ดีจะต้องมีความเด็ดขาดในเรื่องของงาน รวมถึงการแก้ปัญหา หรือการตัดสินใจในเรื่อง ต่างๆ แทนลูกน้องที่ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ แต่ในส่วนของความสัมพันธ์ก็ต้องมีความเป็นกันเอง และ สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกน้องได้
(0)
herworld
RELATED TOPICS
155 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
455 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
623 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
621 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ