Mother & Care's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

จะสร้างเด็ก'No Idea' หรือเชียร์ลูกเป็น 'นักสร้างสรรค์'

จะสร้างเด็ก'No Idea' หรือเชียร์ลูกเป็น 'นักสร้างสรรค์'
'จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้' เชื่อว่าคำพูดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ยังคงติดอยู่ในใจพ่อแม่ เพราะผู้มีชื่อเสียงทั่วโลก ล้วนเริ่มมาจาก CQ[Creativity Quotient] ความสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งนั้นค่ะ
10 วิธีช่วยเหลือเพื่อลูกรักเป็นนักสร้างสรรค์
10 วิธีช่วยเหลือเพื่อลูกรักเป็นนักสร้างสรรค์
10 วิธีช่วยเหลือเพื่อลูกรักเป็นนักสร้างสรรค์
10 วิธีช่วยเหลือเพื่อลูกรักเป็นนักสร้างสรรค์
10 วิธีช่วยเหลือเพื่อลูกรักเป็นนักสร้างสรรค์
(0)
Mother & Care
RELATED TOPICS
286 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ