MAXIM THAILAND's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

จะตักเตือนแบบไหนดีนะ ถึงจะได้ไม่หักหน้าคนรัก

จะตักเตือนแบบไหนดีนะ ถึงจะได้ไม่หักหน้าคนรัก
ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เสมอ ยิ่งเมื่อชายหญิงต้องมาใช้ชีวิตคู่ใกล้ชิดสนิทกัน แต่ในบรรดาปัญหาซึ่งนำความขัดแย้งมานั้น ประกอบด้วยเรื่องราวเล็กและใหญ่ผสมผสานกัน ที่สำคัญ มักจมลงได้หากต่างฝ่ายต่างเคารพและรับฟังในความคิดของฝ่ายตรงข้าม โดยไม่นำเอาอารมณ์อยากเอาชนะแบบไม่มีเหตุผล ทำเอาฝ่ายตรงข้ามต้องตอบโต้กลับด้วยความรุนแรงเท่าๆกัน กระทั่งไม่สามารถหาจุดบรรจบอันเหมาะสมและลงตัวได้ ถ้าคุณและคนข้างๆกำลังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ MAXIM มีหนทางประนีประนอมแบบไม่ใจเย็นเกินไปแถมไม่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียหน้ามาฝาก
คัดแยกปัญหาออกจากกัน
ผลร้ายของการไม่กรองปัญหา ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต่างคิดว่าเป้นปัญหาเล็กๆ จะลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตคู่ เพราะการคัดกรองปัญหาจะทำให้คุณและหวานใจ รู้จักจบปัญหาได้อย่างรวดเร็วและไม่ยืดเยื้อ รวมทั้งไม่มีอุปสรรคในทางเดินรักสั่งสมหรือคั่งค้าง จนกลายเป็นดินพอกหางหมูเพิ่มมากขึ้นจนยากจะขจัดหรือคลี่คลายได้
อ่านใจ อ่านอารมณ์ให้ออก
ก่อนจะไปถึงความนสำเร็จนั้นได้ ต้องผ่านการเปิดใจใช้เหตุผลคุยกันอย่างตรงไปตรงมา และที่สำคัญคือ ต้องพูดออกไปอย่างถูกจังหวะ ด้วยการรู้จักอ่านใจและอ่านอารมณ์ฝ่ายตรงข้ามให้ขาด ไม่เช่นนั้น เหตุผลของคุณจะกลายเป็นหมัน ไม่ต่างจากการยิงกระสุนหลุดเป้า นอกจากทำให้เสียเวลารแล้ว ยังจะเป็นการเพิ่มอารมณ์โกรธขึ้นอีก
จับเข่าคุยกันสองต่อสอง
กล้าแสดงความคิดเห็นออกมา บางคู่พอเกิดเรื่องก็มัวแต่พูดอ้อมค้อม ไม่กล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ในขณะที่บางคู่กลับใส่กันยับ ไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรือคำพูด จนเลยเถิดเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โต ดังนั้น การแสดงความคิดเห็นออกมารอย่างเหมาะสมจึงสำคัญที่สุด เพราะแต่ละคี่มีกฎเกณฑ์หรือกติกาการแสดงออกเฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน
ห้ามย้ำจุดอ่อนหรือปมด้อย
แค่ปัญหาและอุปสรรคที่กำลังเกิดขึ้น ก็หนักหนาสาหัสเพียงพอแล้วอย่าพยายามสร้างปัญหาระหว่างกันขึ้นกลางคันอีก เพราะปัญหาในชีวิตคู่นั้นไม่ต่างจากลิ้นกับฟัน ซึ่งมีการกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลา เรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็ควรปล่อยให้ผ่านเลยไป จงรีบจัดการปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตอันสดใสย่อมรออยู่ข้างหน้า อย่าฝังใจกับความผิดพลาด คนเราทำผิดครั้งเดียว
คิดรอบคอบด้วยการตีกรอบ
การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน คงไม่ใช่แค่ให้ผ่านพ้นสถานการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล และมองปัญหาต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อหาทางป้องกันผลกระทบต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องได้ ดังนั้น อย่ามัวแต่ดีใจเพียงเพราะต่างฝ่ายต่างช่วยกันไขปริศนาออกมาได้ แต่ต้องการลงมือปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จตามมาเสียก่อน พร้อมๆกันนั้น ก็ต้องมองถึงปัญหาที่อาจจะตามมา พร้อมขบคิดหาทางกำราบอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า
สูตรชีวิตรักแบบไม่หักหน้ากันเอง
จำเอาไว้เสมอว่า แม้ชีวิตคู่จะมีความรักเป็นกาวประสานใจ แต่ก็จำเป็นจะต้องมีความเข้าใจมาเป็นส่วนผสม เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันยืนยาว รวมถึงสามารถให้อภัยกันและกันได้ในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ต่างฝ่ายต่างทำผิดพลาดลงไปอย่างไม่ตั้งใจ และมีความสำนึกผิดจากใจจริง แล้วไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆผ่านเข้ามาระหว่างทางการดำเนินชีวิตคู่ มันก็จะไม่ต่างจากฝุ่นผงบนทางเดิน ที่จะปลิวฟุ้งออกไปเองจากแรงลมพัดพา
(0)
MAXIM THAILAND
RELATED TOPICS