อนุสาร อสท's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

คู่มือนักเดินทาง ถอดรหัสป่า

คู่มือนักเดินทาง ถอดรหัสป่า
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ทั้งทางเครื่องบิน รถไฟ และรถยนต์

จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชเดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ขล. ๔ (น้ำตกกรุงชิง) ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖ ผ่านทางเข้าน้ำตกพรหมโลก น้ำตกอ้ายเขียว น้ำตกยอดเหลือง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๖ จนถึงบ้านห้วยพาน เข้าทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๘ ไปประมาณ ๖๒ กิโลเมตร พบป้ายเข้าน้ำตกกรุงชิงอยู่ซ้ายมือ ขับตรงไปอีก ๘ กิโลเมตร

หากเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง เครื่องบิน หรือรถไฟ สามารถติดต่อให้ทางทีมงานไปรับได้
หลักสูตรถอดรหัสป่ามี ๒ หลักสูตร
หลักสูตรถอดรหัสป่า Advance ใช้เวลาเรียน ๑๐ วัน ครบถ้วนทั้งหลักการดำรงชีพในป่า การแกะรอย วิถีสัตว์ป่า และการหลงป่า รับหลักสูตรละ ๒ คน ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

หลักสูตรถอดรหัสป่าไตรภาค แบ่งเรียนเป็น ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรดำรงชีพ ๓ วัน หลักสูตรแกะรอย ๒ วัน หลักสูตรหลงป่า ๕ วัน รับหลักสูตรละไม่เกิน ๑๐ คน

ติดต่อสอบถาม ทาร์ซานแอดเวนเจอร์
๒๖๑ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๙๙ ๐๙ ๘๕ ๓๓, ๐๘ ๑๘๒๔ ๘๘๘ ๐
อีเมล tarzantourth@yahoo.com เฟซบุ๊ก Tarzan Boyd
(0)
อนุสาร อสท
RELATED TOPICS
9 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
9 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
11 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
9 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
10 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
17 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
16 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
15 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
14 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
28 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
26 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
26 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
32 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
27 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
28 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
26 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
29 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
30 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
36 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
25 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ