Mother & Care's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

คุณแม่ๆ มาดูกันว่าควรทำและไม่ทำอะไร เพื่อให้ลูกขยันเรียน

คุณแม่ๆ มาดูกันว่าควรทำและไม่ทำอะไร เพื่อให้ลูกขยันเรียน
Do & Don't ตัวช่วยสร้างลูกขยันเรียน

การศึกษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพสมองของลูกวัยเรียนได้ดี ยิ่งถ้าได้รับการส่งเสริม IQ ให้มีความฉลาดด้านสติปัญญาด้วย ก็จะช่วยให้ลูกเรียนรู้รุดหน้าได้ ส่วนจะพัฒนา อย่างไร มีข้อแนนำมาฝากค่ะ
Do & Don't ตัวช่วยสร้างลูกขยันเรียน
Don't แสดงความโกรธ ความไม่พอใจออกมาเมื่อลูกเรียนไม่ดี ได้คะแนนไม่ดี หรือลงโทษด้วยการดุตี ทำให้ลูกได้อาย แสดงออกต่อผลการเรียนของลูกในเชิงลบ เหล่านี้จะทำให้ลูกเกิดความเครียด และไม่อยากเรียนหนังสือ
Do & Don't ตัวช่วยสร้างลูกขยันเรียน
Don't บังคับให้ลูกเรียนที่โรงเรียนสอนพิเศษ จนลูกต้องเรียนพิเศษมากเกินไป หรือยัดเยียดความรู้ให้ลูกมากจนลูกเครียดควรเป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมให้ลูกเข้าใจมากกว่า
Do & Don't ตัวช่วยสร้างลูกขยันเรียน
Don't คาดหวังเรื่องการเรียนของลูกมากว่าต้องเรียนได้ดีเยี่ยม เพราะลูกจะรู้สึกกดดัน เครียด เป็นกังวล และไม่มีความสุขกับการเรียน ซึ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้สมองยิ่งปิดการเรียนรู้มากขึ้น
Do & Don't ตัวช่วยสร้างลูกขยันเรียน
Don't ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษาเรียนรู้ เช่น ไม่อ่านหนังสือให้ลูกเห็น สนใจแต่ดูทีวี เล่นเกม ไม่ชวนลูกไปร้านหนังสือ ห้องสมุด หรืออื่นๆ
Do & Don't ตัวช่วยสร้างลูกขยันเรียน
Don't อย่าใช้อารมณ์เมื่อลูกไม่ตั้งใจเรียนแต่ควรพูดเตือนลูกดีๆ โดยใช้เหตุผลชี้ให้เห็นคุณค่าของการศึกษาเล่าเรียนให้ลูกมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนหนังสือ
(0)
Mother & Care
RELATED TOPICS
286 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ