Mother & Care's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

คุณแม่ๆ ทั้งหลายมาแอบดูความลับของครีเอทีฟตัวเล็กกัน

คุณแม่ๆ ทั้งหลายมาแอบดูความลับของครีเอทีฟตัวเล็กกัน
รู้ไว้ใช่ว่า บทบาทสมมติพัฒนามาจากการเล่นที่ยึดตัวเองเป็นหลัก เด็กทุกคนชอบเล่นสมมติ และได้รับประโยชน์จากการเล่นชนิดนี้มาก ซึ่งเป็นการเล่นที่เริ่มมาจากการเลียนแบบท่าทางจากการกระทำของพ่อแม่และคนรอบข้างเพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงบทบาทที่หลากหลายของตนเองและผู้อื่นในสถานการณ์ที่แตกต่างกันทำให้ได้ฝึกฝนทักษะการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจในชีวิตประจำวันได้ดีอีกด้วยค่ะ
(0)
Mother & Care
RELATED TOPICS
286 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ