Real Parenting's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

คุณแม่ท้องอั้นฉี่บ่อยจนปวดท้องน้อย เป็นอันตรายหรือไม่?

คุณแม่ท้องอั้นฉี่บ่อยจนปวดท้องน้อย เป็นอันตรายหรือไม่?
ผู้หญิงส่วนใหญ่อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียแอบแฝงอยู่ในทางเดินปัสสาวะอยู่แล้ว ถ้าอั้นปัสสาวะบ่อย ๆ ก็จะทำให้เกิดอาการปวดปัสสาวะบ่อย มีไข้ และปัสสาวะลำบาก ถ้าดื่มน้ำมาก ๆ ไม่กลั้นปัสสาวะ ปวดปัสสาวะ และรีบไปเข้าห้องน้ำโดยเร็ว เชื้อแบคทีเรียก็จะไม่ทันเพิ่มจำนวน ก่อให้เกิดการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ ถ้าตั้งครรภ์และกลั้นปัสสาวะ แบคทีเรียดังกล่าว จะเพิ่มจำนวนและเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะได้ง่ายกว่าผู้หญิงที่ไม่มีการตั้งครรภ์ คนท้องที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีโอกาสทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด ลูกจะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ หรือมีภาวการณ์เจริญเติบโตช้าในครรภ์ ดังนั้นคุณแม่ควรไปพบสูติแพทย์โดยเร็ว สูติแพทย์จะทำการตรวจปัสสาวะและนำปัสสาวะไปทำการเพาะเชื้อแบคทีเรียว่ามีปริมาณแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคหรือไม่ จากนั้นก็รับประทานยาปฏิชีวนะแค่นี้ก็ทำให้คุณแม่ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ แล้วค่ะ

Note : คนท้องที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีโอกาสทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด
(0)
Real Parenting
RELATED TOPICS
661 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ