Real Parenting's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

คุณแม่ทั้งหลายพาน้องๆ มาบริหารสมองและพัฒนาสองมือน้อยๆ กัน

คุณแม่ทั้งหลายพาน้องๆ มาบริหารสมองและพัฒนาสองมือน้อยๆ กัน
บันทึกพัฒนาการ
อายุ 8 – 9 เดือน พัฒนาการด้านร่างกายของเบบี๋ก้าวหน้าขึ้นมาก เขาสามารถนั่งเองได้มั่นคงและนาน ขึ้น คลาน เกาะยืนได้ หยิบอาหารเข้าปากได้ เปล่งเสียงเลียนเสียงได้ ด้านภาษาเบบี๋สามารถเข้าใจความ หมายของคำพูดและสีหน้าท่าทางได้มากขึ้น ด้านการจดจำลูกน้อยสามารถหาของที่เห็นว่ามีคนเอาไปซ่อนไว้ ได้ หรือเล่นจ๊ะเอ๋ ก็จะสนุกมากขึ้นเพราะจดจำใบหน้าคนคุ้นเคยได้มากขึ้น การส่งเสริมพัฒนาการในวัยนี้ สามารถทำได้ทั้งพัฒนาการทางกายและสติปัญญาไปพร้อมกัน โดย เฉพาะการใช้มือประสานกับสายตา เช่น การย้ายของจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่งได้
Step 1 “อ๊ะ... ของเล่นอยู่ตรงนี้ไงจ๊ะแม่”
• ลูกน้อยอยู่ในท่านั่ง คุณแม่นั่งอยู่ด้านข้างหรือตรงข้ามกัน
• คุณแม่นำของเล่นมาวางไว้ข้างหน้าลูก กระตุ้นให้สนใจ
Step 1“อ๊ะ... ของเล่นอยู่ตรงนี้ไงจ๊ะแม่”
• เมื่อลูกน้อยสนใจของเล่นแล้วคุณแม่นำผ้ามาปิดของเล่นไว้ 3
• เขาจะมองหาของเล่นที่หายไป ให้เวลาลูกน้อยใช้มือเปิดผ้าที่ปิดของเล่นออก
• ทำได้บ่อยๆ ตามความสนใจของลูกน้อย หากลูกน้อยหงุดหงิด งอแง ไม่สนใจ ในกิจกรรม ให้หยุดทำ
เล่นอย่างนี้ได้อะไร (Step 1)
เล่นอย่างนี้ได้อะไร: ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา รู้จักการสังเกตและลำดับขั้นตอนการเกิด เหตุการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่งเสริมความรู้สึกด้านบวกให้เบบี๋ เพราะเมื่อลูกเปิดผ้าออกและเห็น ของเล่นอยู่ เหมือนเขาสามารถหาของที่หายไปเจอ เขาจะรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจเมื่อทำได้สำเร็จ”
Step 2 “รอแป๊บนะจ๊ะ... ขอเปลี่ยนมือก่อน”
• ลูกน้อยอยู่ในท่านั่ง คุณแม่นั่งอยู่ด้าน ข้างหรือตรงข้ามลูก
• ยื่นของเล่นให้ โดยยื่นเข้าหามือข้างซ้ายของเขา
• ลูกน้อยถือของเล่นด้วยมือซ้าย
Step 2 “รอแป๊บนะจ๊ะ... ขอเปลี่ยนมือก่อน”
• คุณแม่ยื่นของเล่นอีกชิ้น ไปที่มือข้างซ้ายอีกครั้ง
• รอให้ลูกน้อยย้ายของเล่นไปถือไว้ที่มือขวา และใช้มือซ้ายรับของเล่นอีกชิ้น
Step 2 “รอแป๊บนะจ๊ะ... ขอเปลี่ยนมือก่อน”
• ทำได้บ่อยๆ ตามความสนใจของลูกน้อย หากลูกน้อยหงุดหงิด งอแง ไม่สนใจในกิจกรรม ให้หยุด
Step 2 “รอแป๊บนะจ๊ะ... ขอเปลี่ยนมือก่อน”
• ครั้งต่อไปคุณแม่ยื่นของเล่นโดยยื่นเข้าหามือขวาของลูกน้อยบ้าง จากนั้นทำซ้ำเช่น เดียวกันกับมือข้างซ้าย
เล่นอย่างนี้ได้อะไร (Step 2)
เล่นอย่างนี้ได้อะไร : ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การทำงานประสานกันของตากับมือ และส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ความสามารถในการแก้ปัญหา”
(0)
Real Parenting
RELATED TOPICS
278 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ