บ้านและสวน 's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

คุณกรินทร์ พิศลยบุตร ศิลปินและเจ้าของแบรนด์ Yarnnakarn ผู้สร้างประติมากรรมแห่งกาลเวลา

คุณกรินทร์ พิศลยบุตร ศิลปินและเจ้าของแบรนด์ Yarnnakarn ผู้สร้างประติมากรรมแห่งกาลเวลา
ศิลปะคือสิ่งสวยงามและไม่จำกัดว่าจะต้องมีสถานะเป็นอะไร จะเป็นของเหลว ของแข็ง ภาพ อาหาร ดนตรี การแสดง ฯลฯ ทุกสิ่งรอบตัวล้วนเป็นส่วนผสมของความงามทั้งสิ้น และนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นความคิดในการทำงานศิลปะของ
คุณกรินทร์ พิศลยบุตร ศิลปินและเจ้าของแบรนด์ Yarnnakarn
กระบวนการทำงานของคุณกรินทร์
จะเริ่มจากสเก็ตช์รูปแบบและเรื่องราวบนกระดาษ แล้วจึงลงมือปั้นต้นแบบด้วยดินเหนียว จากนั้นจึงหล่อแบบ เทดิน และเผาครั้งที่หนึ่งด้วยไฟปานกลาง ตามด้วยการเผาเคลือบด้วยไฟแรงสูง จากนั้นจึงเช็กงานและเก็บรายละเอียดอีกครั้ง
งานเซรามิกของคุณกรินทร์มีเอกลักษณ์ชัดเจน
ซึ่งถูกจริตนักออกแบบหลายคน ผลงานของเขาจึงมักปรากฏให้เห็นตามบ้าน โรงแรม และห้างสรรพสินค้าที่เน้นเรื่องงานศิลปะ คุณกรินทร์
เล่าต่อว่า นอกจากการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจำหน่ายแล้ว ความตั้งใจอีกอย่างคือ การนำเสนอผลงานของตัวเขาเองในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ
จัดวาง (Installation Art) ซึ่งก็เป็นจริงแล้ว เมื่อได้โชว์ผลงานประติมากรรมในนิทรรศการเดี่ยว
ของเขาที่ใช้ชื่อว่า “A Stranger in My Own Land” ซึ่งนำเสนอการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างแนวคิดที่ใช้รูปทรงของสิ่งของกับสิ่งมีชีวิตที่คุ้นเคย แต่นำเทคนิคการปั้นมาใส่เท็กซ์เจอร์และรายละเอียด มีการบิดเบือน ต่อเติมสิ่งนั้นให้กลายเป็นเหมือนคนแปลกหน้า
(0)
บ้านและสวน
RELATED TOPICS