GM's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

คิดค้นพลังงานทางเลือก 3 ชนิดใหม่สำหรับประเทศไทย

คิดค้นพลังงานทางเลือก 3 ชนิดใหม่สำหรับประเทศไทย
ขยะ สาหร่ายและฟาร์มโซลาร์เซลล์ 3 พลังงานทางเลือก สำหรับประเทศไทย
มีคนเคยคำนวณ ถ้าชาวโลกยังคงใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นพลังงานจากฟอสซิลในปริมาณเท่าที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ อีกไม่เกิน 40 ปี โลกใบนี้จะไม่เหลือน้ำมันให้ใช้ จึงไม่แปลกที่ยามนี้หลายประเทศเริ่มตั้งหน้าค้นหาแหล่งพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศนั้นๆ อย่างจริงจัง ทำให้ช่วงหลังๆ เราได้ยินเรื่องเที่ยวกับพลังงานทดแทน ทั้งพลังงานนิวเคลียร์ แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ก๊าซธรรมชาติ ชีวมวล ไบโอดีเซล ฯลฯ กันจนเกร่อไปหมด และต่อไปนี้คือพลังงานทดแทนที่เหมาะกับประเทศไทยมากที่สุด หากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง น่าจะช่วยลดวิกฤติทางด้านพลังงานที่กำลังประสบอยู่ไปได้มากทีเดียว
สาหร่ายน้ำมัน (MICROALGAE)
สาหร่ายน้ำมันคือพลังงานทางเลือกที่กำลังถูกจับตามองเป็นอย่างมากในฐานะ ‘พลังงานแห่งอนาคต’ จุดเริ่มมาจากนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียสังเกตเห็นว่า หนองน้ำแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยสาหร่ายมีฝ้าลักษณะคล้ายน้ำมันลอยอยู่บนผิวน้ำเต็มไปหมด จึงนำไปทดลองแยกน้ำมันออกจากน้ำ และนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ผล และเมื่อนำสาหร่ายดังกล่าวมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่ามีน้ำมันออกมาจากเซลล์ของสาหร่ายเป็นจำนวนมาก ก่อนที่จะเริ่มทำการวิจัยอย่างจริงจัง ปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตจุลสาหร่ายไม่ต่ำกว่า 130 บริษัททั่วโลก
โซลาร์ฟาร์ม
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด เพียงแต่มีข้อจำกัดอยู่ที่มีราคาค่อนข้างสูง ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้ง และขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ ด้วยและนั่นเองเป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่เหมาะกับพลังงานนี้มากที่สุดเช่นกัน
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม หรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากภาครัฐเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นที่เริ่มพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มอย่างจริงจัง และเพิ่งทำการเปิดตัว ‘โซลาร์ฟาร์ม โคราช 1’ ที่นับว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีที่ผ่านมา
พลังงานขยะ
เป็นอีกหนึ่งพลังงานที่เหมาะกับประเทศของเราเป็นอย่างมาก เมื่อวัดจากอัตราการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน โดยมีปริมาณขยะจากชุมชนทั่วประเทศ 40,000 ตันต่อวัน หรือประมาณ 15 ล้านตันต่อปี ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถจัดการกับขยะเหล่านั้นด้วยการนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพียงหนึ่งหมื่นตันต่อวันเท่านั้น การเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นพลังงาน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างดีที่สุด โดยจากปริมาณขยะทั้งหมด เท่ากับว่าประเทศไทยจะมีขยะที่มีศักยภาพในการนำมาผลิตกระแสไฟฟ้ามากถึง 15,000 ตันต่อวัน โดยขยะ 1 ตัน จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1 เมกะวัตต์ หรือประมาณวันละ 100 เมกะวัตต์
(0)
GM
RELATED TOPICS
265 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ