กุลสตรี's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

ความจริงของมนุษย์เงินเดือนที่คุณมองข้าม (2)

ความจริงของมนุษย์เงินเดือนที่คุณมองข้าม (2)
อันว่าความจริงของมนุษย์เงินเดือนนั้น ยังมีอีกหลายประการนะคะ จุดประสงค์หลักของการนำเอาความจริงนี้มาบอกเล่า ก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้เหล่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ ซึ่งมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบผสมปนกันไป
•การเลือกบริษัทเข้าทำงานเป็นเรื่องสำคัญมาก
•วินัยที่สำคัญของการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ดี คือ การตรงต่อเวลา และความสม่ำเสมอ
•ขอให้มองว่าการมีงานให้ทำมากมายนั้น คือความโชคดี แม้การทำงานมากมายเหล่านั้น อาจไม่ได้ทำให้เรามีเงินเดือนขึ้นเดี๋ยวนั้น
วลีหนึ่งที่เป็นจริงอยู่เสมอคือ “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” การทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนมีทั้งข้อดี-ข้อด้อย แต่ล้วนสามารถมองในแง่ที่ดีกว่าได้ทั้งนั้น เพียงแค่มองหา...
(0)
กุลสตรี
RELATED TOPICS
147 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
448 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
609 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
610 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ